Het Nederlandse pensioenfonds van oliegigant ExxonMobil is zo rijk dat het vorig jaar 177 miljoen euro terugstortte naar het moederbedrijf. In 2012 ontving dat ook al 111 miljoen euro.

Dat schrijft Het Financieele Dagblad (paywall).

Daarmee is het pensioenfonds een uniek geval onder de Nederlandse pensioenfondsen. Die worstelen vrijwel allemaal met hun bezettingsgraad – de mate waarin toekomstige verplichtingen zijn gedekt.

Het ABP bijvoorbeeld, het grootste pensioenfonds van Nederland, sloot 2013 af met een bezettingsgraad van 105,9 procent. Het pensioenfonds van ExxonMobil komt echter ver boven de 125 procent uit.

Als dat het geval is, stort het pensioenfonds geld terug. Daar staat tegenover dat het bedrijf bijstort als de dekkingsgraad onder de 125 procent komt. Bij ‘gewone’ bedrijven is dat veelal pas bij een bezettingsgraad van 105.

Zeer sterk eigen vermogen

Door die ruimhartige opstelling moet ExxonMobil dus soms ook enorme sommen bijstorten: in 2008 en 2009 stopte het in totaal 800 miljoen in het pensioenfonds. ExxonMobil kan die reusachtige fluctuaties aan omdat het een zeer sterk eigen vermogen heeft.

De bijzondere regeling maakt het mogelijk dat het pensioenfonds ook zeer actief belegt. Bij lage aandelenkoersen koopt het fors in. Nu die inmiddels fors gestegen zijn, is die bezettingsgraad omhoog geschoten. Vandaar de uitkering.

Bijzondere pensioenregeling

De pensioenregeling bij het Nederlandse bedrijfsonderdeel is sowieso een buitenbeentje: werknemers betalen pas premie als hun salaris hoger is dan 62.500 euro. Ook heeft het bedrijf nog een eindloonregeling.

Volgend jaar gaat het alsnog over op een middelloonregeling. Werknemers betalen dan helemaal geen premie meer.

ExxonMobil heeft in Nederland onder ander een raffinaderij, 4 chemische fabrieken en een smeeroliemengfabriek rond Rotterdam. Het hoofdkantoor voor de Benelux staat in Breda.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl