Het aantal mensen in de bijstand neemt weer toe, voornamelijk door asielzoekers

Nederland heeft er in het tweede kwartaal opnieuw meer bijstandontvangers bijgekregen. Vooral de komst van asielzoekers droeg hieraan bij, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Foto David Playford / freeimages.com

Nederland heeft er in het tweede kwartaal opnieuw meer bijstandontvangers bijgekregen. Vooral de komst van asielzoekers droeg hieraan bij, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Eind juni kregen 463.000 personen een bijstandsuitkering. Dat zijn er 21.000 meer dan een jaar eerder. De stijging is voor ongeveer de helft te verklaren door de komst van asielzoekers, vooral uit Syrië. Asielzoekers met een verblijfsvergunning kunnen een beroep doen op de bijstand.

(klik voor vergroting)

Personen-met-een-bijstandsuitkering-16-08-30

Het aantal bijstandsgerechtigden laat al langer een stijgende lijn zien. Dit komt ook door de regelgeving, die herhaaldelijk verandert. Zo hebben meer deels arbeidsongeschikte jongeren recht op bijstand, omdat de regels voor de zogeheten Wajong zijn aangepast en krijgen ouderen langer bijstand door de verhoogde AOW-leeftijd.

(klik voor vergroting)

Personen-met-een-bijstandsuitkering-mutatie-tov-een-jaar-eerder-16-08-26

Ongeveer drie op de tien bijstandsontvangers maken gebruik van een zogeheten re-integratievoorziening. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld een participatieplaats, scholing of training, bedoeld om de kans op werk voor mensen met een uitkering te vergroten.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl