Het herstel van de huizenmarkt was in het slotkwartaal van 2023 ook zichtbaar op de hypotheekmarkt. Op jaarbasis lag het aantal hypotheekaanvragen in het vierde kwartaal bijna 9 procent hoger. In totaal werden bijna 93.000 hypotheken aangevraagd.

Dat constateert het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Er werden ruim 368.000 aanvragen gedaan, waarvan meer dan 236.000 voor de koop van een woning. HDN zag vooral relatief veel starters de woningmarkt betreden.

Huizenprijzen zitten op maandbasis sinds de zomer van 2022 weer in de lift, waarbij ook overbieden weer vaker voorkomt. Dit vertaalt zich ook in meer hypotheekaanvragen.

Het aantal hypotheekaanvragen lag het afgelopen jaar per saldo nog wel bijna 30 procent lager dan in 2022. De sterke daling is vooral toe te schrijven aan de hypotheekaanvragen op de niet-kopersmarkt. Daar gaat het bijvoorbeeld om aanvragen voor het over- of bijsluiten van een hypotheek, waarvan het aantal in 2023 ruim halveerde ten opzichte van het jaar daarvoor.

HDN schrijft dat toe aan het feit dat veel mensen, met name in het eerste kwartaal van 2022, wel massaal over- en bijsloten om verdere rentestijgingen voor te zijn.

Het aantal hypotheekaanvragen op de kopersmarkt viel bijna 8 procent lager uit dan in 2022. Gemiddeld werden die aanvragen gedaan voor een bedrag van 333.000 euro, 3 procent minder dan in het jaar daarvoor. Volgens directeur Reinier van der Heijden van HDN heeft dat te maken met de "weerbarstige start" van het jaar. "De woningmarkt zat toen op een dieptepunt na de rentestijgingen aan het einde van 2022. Gedurende het afgelopen jaar zijn zowel het gemiddelde hypotheekbedrag als de gemiddelde woningwaarde weer gestaag toegenomen."

Meer ruimte voor starters op de huizenmarkt

HDN spreekt verder van een "goed jaar voor starters". Vooral voor de starter die volgens de dataorganisatie voor zekerheid kiest: met een vast inkomen, een hypotheek met NHG en een relatief goedkope woning. Die groep was het grootst op de kopersmarkt, gevolgd door zogeheten opstromers. Dat zijn mensen die een nieuwe woning kopen met een hogere marktwaarde.

Het aandeel opstromers is wel flink kleiner geworden. Dat heeft volgens HDN onder meer te maken met het aantal hypotheekaanvragen voor nieuwbouwwoningen. Dat daalde met bijna een derde tot iets minder dan 15.000, als gevolg van minder afgegeven bouwvergunningen. Maar ook het aandeel opstromers dat koos voor een bestaande woning liep met 27 procent terug naar bijna 46.000.

LEES OOK: Prijsverschil van huizen met hoog of laag energielabel wordt groter in 2024: dit kan het uitmaken voor je hypotheek