De notarisservice van winkelbedrijf Hema heeft ook in het hoger beroep stand gehouden. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dinsdag dat de service niet in strijd is met de voor de deelnemende notarissen geldende wet- en regelgeving.

Eerder was de Kamer voor het Notariaat al tot dezelfde conclusie gekomen, na een klacht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Die tekende vervolgens beroep aan. De beslissing van het hof is definitief. Er kan geen cassatie tegen worden ingesteld.

Via de service van Hema kunnen consumenten hun samenlevingscontract of testament zelf online opstellen. Een notaris neemt vervolgens contact op om een afspraak te maken voor ondertekening.

Geheimhouding klantgegevens

De beslissing van het hof wijkt op één punt af van de uitspraak van de kamer, in het voordeel van Hema. De kamer vond dat de dienst tekortschoot bij de bescherming van cliëntgegevens. Hema moest dit herstellen door de cliëntgegevens alleen op een door notarissen beheerde server op te slaan.

Het hof vindt dat te ver gaan. Volgens de hogerberoepsrechter is bij de notarisservice de geheimhouding van door cliënten verstrekte gegevens voldoende gewaarborgd. Er zijn geen aanwijzingen dat de door de cliënt verstrekte gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden, aldus het hof.

Hema startte de notarisservice in oktober 2013. De KNB reageerde aanvankelijk met wat slagen om de arm positief op het initiatief, om vervolgens toch naar de rechter te stappen. Volgens de organisatie zouden onder meer de geheimhoudings- en zorgplicht van de deelnemende notarissen in het geding zijn.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl