Helft van mensen in de bijstand wil of kan niet werken

Iets meer dan de helft van de mensen met een bijstandsuitkering (54 procent) wilde in 2014 een baan. Bij de groep met een arbeidsongeschiktheidsuitkering was dit iets minder dan een kwart (22 procent). Ziekte is voor de meesten de belangrijkste reden om buiten het arbeidsproces te blijven.

Foto: ANP

Iets meer dan de helft van de mensen met een bijstandsuitkering (54 procent) wilde in 2014 een baan. Bij de groep met een arbeidsongeschiktheidsuitkering was dit iets minder dan een kwart (22 procent). Ziekte is voor de meesten de belangrijkste reden om buiten het arbeidsproces te blijven.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op grond van een onderzoek onder mensen die in 2014 een uitkering ontvingen. Het gaat hierbij om de meest recente cijfers die voor dit specifieke onderzoek, dat buiten de reguliere rapportages van het CBS valt, beschikbaar waren.

Willenkunnen-werken-niet-werkzame-bevolking-met-of-zonder-uitkering-2014-16-06-10

In totaal hadden 1,2 miljoen mensen van 15 tot 65 jaar in dat jaar geen werk en kregen een uitkering. Bij mensen in de WW was de bereidheid om aan de slag te gaan het grootst. In totaal 93 procent wilde graag werken.

Bij degenen van 15 tot 65 jaar die geen uitkering en geen werk hadden, wilden vier op de tien wel aan de slag.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl

Meer