Een planeet die verwoest wordt door verandering van het klimaat, het lijkt misschien nog ver weg. Toch zijn de effecten van klimaatverandering vandaag de dag al merkbaar op aarde.

Wereldwijd is het tempo van de gemiddelde stijging van de zeespiegel de laatste twintig jaar fors toegenomen. Ook wordt het op een aantal plekken in de wereld steeds warmer. In 2017  zijn in Californië en Vietnam de hoogste temperaturen ooit gemeten. Ook wereldwijd was het de afgelopen drie jaar het warmste ooit.

In een open open brief van 28 juni stellen zes prominente wetenschappers en diplomaten at de wereld nog zo’n drie jaar heeft om te voorkomen dat de ergste gevolgen van klimaatverandering realiteit worden.

Eén van de auteurs is Christiana Figueres. Zij is het hoofd van de klimaatafdeling van de Verenigde Naties. Iedereen wordt aangesproken in de brief: overheden, bedrijven, wetenschappers en natuurlijk de “gewone” burgers. De belangrijkste boodschap is dat we broeikasgassen moeten terug dringen.

Als de uitstoot van broeikasgassen definitief kan worden beperkt vóór 2020, wordt voorkomen dat temperaturen een onomkeerbare drempel overschrijden, zo staat in de brief.

De gevolgen die we kunnen verwachten als dat niet gebeurt: grootschalige ontbossing en overstromingen als gevolg van de stijgende zeespiegel. Tevens zal het weer onvoorspelbaarder worden, wat kan leiden tot grote schade aan de landbouw. Ook zal het leven aan de kust ( waar de meeste mensen wonen ) worden beïnvloedt.

Het plan van de auteurs bevat zes doelen voor 2020:

  1. Zorg dat dertig procent van het elektriciteitsgebruik gebaseerd is op hernieuwbare energie.
  2. Maak plannen voor steden en landen om het gebruik van fossiele brandstoffen vóór 2050 te stoppen - daarvoor is wereldwijd omgerekend 260 miljard euro per jaar nodig.
  3. Zorg dat meer dan vijftien procent van de nieuw verkochte auto's elektrische aandrijving heeft.
  4. Verminder de uitstoot van broeikasgassen door ontbossing.
  5. Maak een plan om de uitstoot van broeikasgassen bij ontbossing te halveren voor 2050.
  6. Moedig de financiële sector aan om meer "groene obligaties" uit te geven.

In de brief sporen de auteurs steden en bedrijven aan om er alles aan te doen om de gestelde doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen, ook zonder de hulp van de VS.

" Wij hebben nu de mogelijkheid om de uitstoot van CO2 te verminderen vóór 2020. Als we dat doen, kunnen we de klimaatdoelstellingen halen en daarmee ook: het uitbannen van de extreme armoede in de wereld", aldus Figueres.