Veel werkgevers bepalen zelf hoe riant of zuinig jouw pensioen is. Wordt er weinig voor jou opgebouwd? Je kunt er altijd zelf iets aan doen.

Als je werkgever een pensioenregeling heeft, is dat een mooie bijkomstigheid. Alleen al omdat werkgevers vaak de helft van jouw pensioenpremie betalen – of meer. Maar het is een illusie om te denken dat het dan dus wel goed zit. Sommige werkgevers hebben een royale regeling voor hun werknemers, maar er zijn ook pensioenregelingen die behoorlijk zijn uitgekleed. Blijkt het dat jouw pensioenregeling aan de schrale kant is? Dan is het tijd om de touwtjes in eigen handen te nemen en je pensioenkansen te vergroten. Laat je niet afschrikken, maar ga zelf actie nemen.  

Vrijwillig meer inleggen

Nu kun je bij sommige pensioenregelingen vrijwillig meer inleggen. Of dat mogelijk is, hangt af van de afspraken die je werkgever met pensioenuitvoerder heeft gemaakt. Als het kan, is het vaak een goed idee om dat te doen. De extra inleg is aftrekbaar voor de belasting, wat betekent dat de Belastingdienst meebetaalt aan je extra inleg. Zo betaal je in werkelijkheid vaak maar zo’n 50 tot 60 procent van de extra inleg zelf. Daar staat tegenover dat je, als je met pensioen gaat, inkomstenbelasting over de uitkeringen betaalt. Maar waarschijnlijk betaal je dan een lager tarief.

Lijfrente opbouwen

Als je niet extra kunt inleggen, kun je zelf een privé-pensioen opbouwen. In jargon heet dat een lijfrente. Hoe werkt dat?

Eigenlijk werkt het op dezelfde manier als een beleggingspensioen, zoals dat van Aegon Cappital. Bij een beleggingspensioen leg je elke maand een bedrag in. Deze inleg wordt zeer breed gespreid belegd. Als je met pensioen gaat, staat er een bedrag op die pensioenrekening. Dat bedrag gebruik je om er bij de pensioenverzekeraar, zoals Aegon, een levenslang pensioen voor aan te kopen.

Het principe bij een lijfrentebeleggingsrekening, zoals het Persoonlijk pensioen van a.s.r., werkt hetzelfde. Je bouwt een lijfrentekapitaal op, waarmee je een uitkering aankoopt. Alleen bij deze uitkering kun je ook voor een kortere uitkeringsduur, zoals 10 of 15 jaar, kiezen. Zo kun je je werkgeverspensioen gebruiken als een stabiele basis en de aanvullende lijfrente voor een kortere periode. Bijvoorbeeld omdat je denkt dat je op een gegeven moment niet meer zoveel uitgeeft.

Hoe kom je er nu achter of je een goed of een matig pensioen opbouwt?

Dat kun je meten. De overheid streeft ernaar dat je een pensioen opbouwt van 75 procent van je gemiddeld verdiende inkomen (in beide gevallen gaat het om brutobedragen). Dus als je op het moment dat je met pensioen gaat gemiddeld 60.000 euro per jaar hebt verdiend, zou je 45.000 euro aan pensioen moeten krijgen. Dat is inclusief AOW. Dus als we de AOW afronden op 15.000 euro zou je aanvullend 30.000 euro per jaar moeten opbouwen. Dan is je pensioen inclusief AOW immers 45.000 euro ofwel driekwart van je gemiddeld verdiende salaris. In mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien wat je aan pensioen opbouwt. Maar het is niet zo simpel om te berekenen of je aan die norm van 75 procent voldoet. De meeste mensen hebben geen idee wat ze in hun leven tot nu toe hebben verdiend. Het is dus vrij theoretisch allemaal.

Jaarruimte berekenen

Gelukkig is er een trucje om erachter te komen of jouw pensioen op koers ligt, namelijk door de zogenaamde vrije ruimte of jaarruimte te berekenen. Dat is een formule die aangeeft hoeveel je in een lijfrente mag inleggen. Als je 60.000 euro per jaar verdient en geen pensioen opbouwt, bedraagt deze vrije ruimte in 2024 bijna 13.000 euro. Je mag dan 13.000 euro inleggen en die inleg is aftrekbaar van je inkomen. Je betaalt dan dus minder inkomstenbelasting.

Als je wel via je werkgever pensioen opbouwt, is de vrije ruimte lager. Logisch, want je bouwt al pensioen op. Stel dat je bij een inkomen van 60.000 euro na correctie voor dit werkgeverspensioen nog 8.000 euro in een privé-pensioenregeling – een lijfrente dus – mag inleggen, dan bouw je waarschijnlijk via je werkgever een vrij mager pensioen op. Is de vrije ruimte slechts 3.000 euro, dan is het pensioen waarschijnlijk best oke. Je mag wel meer inleggen, maar deze vrije ruimte is hoog. Je mag wel meer inleggen, maar deze vrije ruimte is hoog dus voel je niet verplicht die hele vrije ruimte te gebruiken. Anders bouw je misschien te veel pensioen op, wat ten koste gaat van je vermogen nu. Dat die vrije ruimte hoog is, komt doordat de rente jarenlang nul was en je dus heel veel geld opzij moest zetten om een fatsoenlijk pensioen bij elkaar te sparen of beleggen. Inmiddels is de rente al lang niet meer nul, maar de vrije ruimte is nog gebaseerd op die extreem lage rente.  

Kortom, check je pensioen en bereken of het voldoende is. Dat je via je werkgever pensioen opbouwt, zegt niets over de omvang van dat pensioen. De werkelijkheid kan tegenvallen – alleen merk je dat vaak pas als het te laat is.

Dit is een artikel in een reeks van Aegon Cappital. Aegon Cappital is een premiepensioeninstelling (PPI) van a.s.r. Nederland. Lees meer artikelen in het dossier Is jouw pensioen akkoord?.