De financiële positie van de grootste pensioenfondsen is vorige maand verder onder druk komen te staan. Het korten van de pensioenen hangt in de lucht. 

Ambtenarenfonds ABP, Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) en metaalfondsen PMT en PME gaven dinsdag aan dat de dekkingsgraad in februari verder is weggezakt.

De dekkingsgraad laat zien hoe een fonds er financieel voorstaat. De dekkingsgraad meet de verhouding tussen de bezittingen en de som van alle toekomstige uitkeringsverplichtingen. Bij een waarde van 100 procent staat er tegenover elke euro aan bezittingen precies één euro aan bezittingen. Bij een lager percentage is de som van de verplichtingen groter dan de waarde van de bezittingen.

Grote fondsen zoals ambtenarenfonds ABP (97,3), zorgfonds PFZW (96 procent) en de metaalfondsen PME (96 procent) en PMT (97,1 procent), hebben gemeten over twaalf maanden een te laag minimaal vereist eigen vermogen. Daar is overigens al sprake van als de dekkingsgraad onder de 104 tot 105 procent komt. Van de grote fondsen staat alleen bpfBOUW er nog redelijk voor met een score van 109,5 procent.

Pensioenfondsen kwetsbaar

De problemen bij klassieke pensioenfondsen hebben zich de afgelopen jaren opgestapeld: grillige beurskoersen, een steeds grotere druk van een vergrijzend werknemersbestand en de extreem lage rente. Die lage rente maakt het steeds lastiger om pensioenpremies rendabel te beleggen in relatief veilige obligatieleningen en daarmee toekomstige uitkeringen te waarborgen.

Uit een recente stresstest van de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen EIOPA bleek dat de Nederlandse pensioensector kwetsbaar is voor schokken op de financiële markten. Vergeleken met andere Europese landen heeft de sector daardoor een hoog risicoprofiel.

Hoe kwetsbaar de situatie is, werd in oktober vorig jaar nog eens duidelijk, toen bleek dat pensioenfondsen door slechte beleggingsresultaten in de zes maanden daarvoor 140 miljard euro aan pensioenvermogen kwijt waren geraakt. De portefeuilles van de fondsen werden hard geraakt door een combinatie van forse correcties op de obligatiemarkten, onzekerheid over het rentebeleid, angst voor een ‘Grexit’ en de haperende groei van de Chinese economie.

Lees ook op Business Insider

Pensioenen korten

De pensioenfondsen hebben veel last van de zeer lage rente en kregen in de eerste maanden van dit jaar bovendien te maken met sterke dalingen van aandelenkoersen. De grote fondsen waarschuwden in januari al dat de kans op een verlaging van de pensioenen in 2017 steeds groter werd.

Onlangs verlaagde het pensioenfonds voor verloskundigen de pensioenen voor dit jaar. Mogelijk volgen binnen afzienbare tijd meer fondsen dit voorbeeld, aldus pensioenadviseur Willem Hoekert in Het Financieele Dagblad. “Ik ken er in ieder geval al een paar.”

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl