Grote bedrijven vinden de nieuwe wet die bepaalt of een een zelfstandige echt ondernemer is te onzeker, en kiezen vaker voor uitzendkrachten of het inhuren van tijdelijke werknemers via payrollbedrijven.

Dat stelt het Financieele Dagblad dinsdag, op basis van een rondgang bij enkele fiscalisten die het grootbedrijf adviseren.

De wet DBA bepaalt dat zelfstandigen onder personeel (zzp’ers) samen met opdrachtgevers modelcontracten opstellen, waaruit blijkt dat de zelfstandige niet stiekem een werknemersrelatie heeft met een bedrijf.

De wet geeft bedrijven echter niet vooraf zekerheid bij het opstellen van zo’n contract. De fiscus kan achteraf oordelen dat toch sprake was van een werknemersrelatie. Het bedrijf moeten dan alsnog sociale lasten afdragen. Weliswaar is de controle op de wet officieel opgeschort tot 2018, maar grote bedrijven nemen het zekere voor het onzekere.

Drie fiscalisten van respectievelijk Holla Advocaten, Loyens & Loeff en EY zeggen dat bedrijven in de bouw, de verzekeringswereld en de media in grote onzekerheid verkeren over mogelijke schijnconstructies door de nieuwe wet. “Er is meer voor nodig dan roepen dat bedrijven tot 1 januari 2018 geen boetes krijgen”, aldus Boris Emmerig van Holla Advocaten in het FD.

In het geval van uitzendkrachten neemt de uitzendorganisatie de betaling van sociale premies op zich. Dat is weliswaar duurder, meer geeft wel juridische zekerheid.

Zzp'ers worden zodoende vervangen door uitzendkrachten en payrollbedrijven. "Van mediabedrijven, tot banken, verzekeraars en bouwbedrijven, ze schrappen allemaal nog steeds opdrachten", aldus Jan -Bertram Rietveld van EY.

Fors hogere omzet uitzendbedrijven en payrollers

Bij uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven ging het in het laatste kwartaal van 2016 in ieder geval crescendo. Bedrijven in deze sector zetten in het laatste kwartaal van vorig jaar gemiddeld 3,5 procent meer om dan in het kwartaal ervoor. Dat is de grootste stijging van 2016, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Ook het aantal uitzenduren nam in het vierde kwartaal opnieuw toe.

Met het vierde kwartaal zijn ook de jaarcijfers bekend. Vorig jaar behaalde de uitzendbranche 7,6 procent meer omzet dan in 2015. Het totaal aantal uitzenduren lag 6,9 procent hoger, zo constateerde het statistiekbureau.

De opbrengsten van de uitzendbranche hangen sterk samen met het aantal uitzenduren. Het totaal aantal uitzenduren steeg in het vierde kwartaal met 2,8 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Zowel de uren in kortlopende als in langlopende contracten namen toe, aldus het CBS. Het aantal uitzenduren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling steeg met 3,9 procent. Dat is de grootste stijging in 2,5 jaar.

Het aantal uren in kortlopende contracten klom met 1,7 procent. Deze stijging is kleiner dan in het derde kwartaal.

LEES OOK: De pensioenopbouw voor zzp’ers is idioot ingewikkeld, voer gewoon de basisaftrek weer in