Nederland is een land van middeninkomens. De groep die meer dan een ton per jaar verdient maakt 1,3 procent uit van de personen met een belastbaar inkomen.

Hoe zit de inkomensverdeling in Nederland nu precies in elkaar? Er zijn 13,1 miljoen Nederlanders met een belastbaar inkomen. Het gros daarvan valt onder de middeninkomens, zo blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de verdeling van de inkomstenbelasting naar inkomensklassen.

Het belastbaar inkomen uit werk en woning valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Van de 13,1 miljoen burgers met een inkomen in box 1 hadden er vorig jaar 7,7 miljoen werk. Van de overige 5,4 miljoen mensen leefden er drie miljoen van hun pensioen en 1,1 miljoen ontvingen een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, bijstand of werkloosheid.

Bijna de helft van de Nederlanders met inkomen (6,5 miljoen) viel in de eerste schijf tot 19.646 euro.Van belang is te weten dat de eerste belastingschijf maar voor een groot deel uit heffingen voor de AOW en de AWBZ-zorg bestaat en voor een klein deel uit belastingheffing.

Bij de overige 6,6 miljoen mensen viel het inkomen in de tweede schijf of daarboven. Het aantal inkomens in de tweede en derde schijf betreft 5,8 miljoen mensen. Dan gaat het om belastbare inkomens tussen de 19.646 euro en 33.363 euro (3,5 miljoen) en vanaf 33.363 euro en 56.531 euro (2,3 miljoen).

(klik voor uitvergroting)

Personen-naar-hoogte-van-het-inkomen-in-box-1-2014-15-09-11

Van de 13,1 miljoen burgers met een belastbaar inkomen uit werk en woning hadden vorig jaar ruim 850.000 mensen een inkomen van meer dan 56.531 euro (6,6 procent van het totaal. Die vallen in het hoogste belastingtarief van 52 procent.

Kijk je wat preciezer naar deze groep dan blijkt dat in totaal 176 duizend personen een inkomen van 100 duizend euro of hoger hebben.

(klik voor uitvergroting)

Personen-naar-hoogte-van-het-inkomen-in-het-toptarief-2014-15-09-11

Bron: ANP/Z24

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl