Het CO2-opslagproject Porthos kan doorgaan. De Raad van State oordeelt dat de stikstof die vrijkomt bij de bouw geen significante invloed heeft op de nabijgelegen natuur. De vergunningen die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat had afgegeven zijn daardoor in orde.

Porthos wil de komende vijftien jaar zo’n 10 procent van de CO2-uitstoot van de industrie rond Rotterdam afvangen en opslaan in lege gasvelden in de Noordzee. Dat vermindert de broeikasgassen die in de atmosfeer komen en helpt zo in de strijd tegen de opwarming van de aarde, vindt het door het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland opgezette project.

Natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) ging in verzet tegen de bouwplannen van een compressorstation en de CO2-leiding, uit vrees voor de schade aan natuur in nabijgelegen duingebieden. Daarnaast vindt MOB dat de Nederlandse overheid de fossiele bedrijven met de bijbehorende subsidies van ruim 2 miljard euro te veel helpt bij het opruimen van hun rommel.

De belangen voor de industrie in de regio Rijnmond zijn groot. Porthos, opgezet door het Havenbedrijf Rotterdam, Energie Beheer Nederland en Gasunie, zegt dat jaarlijks 10 procent van de CO2-uitstoot van de Rotterdamse industrie op te kunnen vangen. Onder andere olieconcerns Shell en ExxonMobil willen er gebruik van maken.

Zonder een positief oordeel van de hoogste algemene bestuursrechter moest het hele vergunningentraject over, wat algauw een jaar extra zou kosten. Er zouden ook financiële gevolgen zijn voor de overheid. Het demissionaire kabinet staat garant voor zo'n 175 miljoen euro aan kosten rond aanbestedingscontracten.

Project voor CO2-opslag in lege gasvelden

Porthos heeft een ecologische beoordeling laten maken, waaruit zou blijken dat bij de bouw in totaal 160 ton stikstof vrijkomt. "Vergelijkbaar met de hoeveelheid die één dieselauto uitstoot bij het rijden van 200.000 kilometer", stelde een woordvoerder.

Maar MOB vreest schade aan de natuur in duingebieden rond Rotterdam. Daarnaast vindt voorzitter Johan Vollenbroek dat het afvangen en opslaan van broeikasgassen de overgang naar schonere energie vertraagt. "De levensduur van fossiele brandstoffen wordt zo verlengd. Nederland blijft fossiele brandstof subsidiëren. Hier gaat het om 2,1 miljard euro. Dat vinden wij absurd."

Een woordvoerder van Porthos benadrukte dat de maatschappij nu nog zo afhankelijk is van fossiele brandstoffen, dat het zonder opslag van CO2 onmogelijk wordt om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. "De samenleving heeft tijd nodig om te verduurzamen. Je moet dit echt zien als tussenoplossing."

LEES OOK: Bomen planten voor biodiversiteit en opvang van CO2: ‘We weten precies hoeveel bomen we planten, maar het draait uiteindelijk om de hectares bos’