Nederland blijft een kwakkeleconomie in 2014.

Dat blijkt uit de nieuwe prognoses voor de economische groei van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die dinsdag werden gepubliceeerd.

De Nederlandse economie hoort ook volgend jaar bij de minst groeiende van de eurozone.

Het IMF rekent voor Nederland op een economische groei van 0,3 procent in 2014, na een krimp van 1,3 procent dit jaar. Ter vergelijking: het Centraal Planbureau rekent op voor dit jaar op een vrijwel gelijke krimp en voor 2014 op een iets hogere groei van 0,5 procent.

Onderstaande grafiek geeft in één oogopslag het de groeiplaatjes in de wereld voor het jaar 2014.

1

Nederland bij zwakste groeiers eurozone

Binnen de eurozone doen alleen de sterk krimpende economieën van Cyprus en Slovenië (min 3,9 en min 1,4 procent) en het voortploeterende Spanje (plus 0,2 procent) het volgens het IMF volgend jaar slechter. Voor de hele eurozone wordt gerekend op een plus van gemiddeld 1 procent, na een achteruitgang met 0,4 procent in 2013.

Voor de Amerikaanse economie zijn de vooruitzichten voorlopig zonniger. Daar voorspelt het IMF een toename van de groei tot 2,6 procent in 2014, na een plus van 1,6 procent dit jaar. Bij die prognose gaan de economen van het fonds er echter wel vanuit dat de huidige problemen rond de begroting en het schuldenplafond op tijd worden opgelost. Gebeurt dat niet, dan zal de realiteit aanzienlijk somberder zijn.

Lees ook op Business Insider

De economische groei in China komt volgend jaar met 7,25 procent naar verwachting iets lager uit dan dit jaar (7,6 procent). Het IMF voorziet geen opleving van de groei, aangezien de Chinese regering geen plannen voor grootschalige stimuleringsmaatregelen lijkt te hebben.

Afkoeling China

De groei van de gehele wereldeconomie trekt volgend jaar volgens het IMF aan tot 3,6 procent. Dat is meer dan de plus van bijna 3 procent die dit jaar wordt gerealiseerd.

Dankzij het verdere herstel in de VS en doordat de eurolanden het dieptepunt van hun crisis voorbij lijken te zijn, trekt de groei bij. Tegelijkertijd doemen echter nieuwe risico’s op, terwijl de bestaande problemen niet zijn aangepakt.

Het IMF wijst daarbij vooral op de normalisering van het monetaire beleid in de VS. Het vooruitzicht dat de ondersteunende maatregelen daar worden ingeperkt, zorgde de afgelopen maanden voor veel onrust op de financiële markten. Die beperkte zich niet tot een forse stijging van de Amerikaanse rente, maar zette ook veel opkomende economieën onder druk.

Die snelgroeiende landen krijgen bovendien steeds meer last van de afkoeling van de Chinese economie. Daar is de groei afgelopen jaar verder afgenomen en het IMF voorziet voor volgend jaar geen verbetering. Doordat Europa bovendien nog altijd kampt met zijn zwakke banken en hoge schulden, blijft de kans op een nieuwe crisis groot.

Teleurstelling dreigt

Volgens het IMF is het zeer aannemelijk dat de wereldeconomie de komende jaren vanuit alle hoeken met ,,aanhoudende teleurstellingen” wordt geconfronteerd. Veel ruimte om die tegenvallers op te vangen is er niet, waardoor de wereld in dat geval ,,aanzienlijk minder welvarend” zal zijn en de problemen voor beleidsmakers steeds groter worden, aldus het fonds.

Politici moeten daarom nu hun verantwoordelijkheid nemen, om te voorkomen dat de werkloosheid op recordniveaus blijft hangen en de zorgen over de schuldenlast van veel landen weer toenemen.

Daarbij wijst het IMF uiteraard ook op de politieke problemen in de VS. Voorlopig rekent het instituut erop dat de ‘shutdown’ van de overheid daar op korte termijn weer wordt opgeheven en dat het schuldenplafond op tijd zal worden verhoogd. Als de strijdende politici daar niet in slagen, dreigt er echter grote schade voor de hele internationale economie en zijn de huidige ramingen nog maar weinig waard.

Bron: ANP/Z24

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl