Het hoge groeitempo van de Nederlandse economie is nu echt voorbij. Dit jaar en in 2020 groeit het bruto binnenlands product (bbp) met 1,5 procent, zo blijkt uit een nieuwe raming van het Centraal Planbureau (CPB).

De afgelopen jaren lag de groei steevast boven de 2 procent. De vertraging van de groei heeft volgens het CPB te maken met toegenomen internationale onzekerheden, zoals het handelsbeleid van de Verenigde Staten, de Brexit en de staat van de Chinese economie.

“De economie schakelt terug naar een normaler toerental, maar kan tegen een stootje”, aldus CPB-directeur Laura van Geest,

De werkloosheid blijft ondanks de lagere groei laag, met een stabilisering op 3,8 procent dit jaar en in 2020 een lichte stijging naar 4,0 procent van de beroepsbevolking.

Groter begrotingsoverschot

De overheidsbestedingen nemen verder weliswaar toe, maar door de krapte op de arbeidsmarkt kunnen niet alle plannen worden gerealiseerd. Dat geldt met name voor defensie en infrastructuur. Daardoor ontstaat een groter begrotingsoverschot.

De koopkracht en de overheidsfinanciën blijven volgens de rekenmeesters op orde. Wel pleit het CPB voor een stabiel begrotingsbeleid bij verdere economische verslechtering. Lager opgeleiden en werkenden met flexibele arbeidsrelaties lopen anders de grootste risico's. Hervormingen kunnen de onzekerheden voor kwetsbare groepen beperken.

LEES OOK: Als de Brexit wordt uitgesteld eind deze maand, wordt shoppen in Londen waarschijnlijk wel wat duurder