Last van gebeurtenissen uit het verleden die je blijven achtervolgen op Google? Vanaf nu kun je Google verzoeken om deze zoekresultaten te laten verdwijnen uit de zoekmachine.

Google heeft een formulier online gezet, waarmee Europese gebruikers het verzoek om verwijdering kunnen indienen. Op het formulier vul je je naam en e-mailadres in. Ook vraagt Google een kopie van een legitimatiebewijs om te kunnen controleren of je ook echt degene bent op wie de links betrekking hebben.

Daarna plak je de links van de url’s in het formulier die je graag verwijderd zou zien. Per internetadres moet je een motivatie geven. Om in aanmerking te komen voor het wissen van een zoekresultaat moet de aanvraag aan één van de volgende eisen voldoen, schrijft Google in de uitleg: de resultaten moeten ‘ontoereikend, irrelevant of niet langer relevant, of buitensporig ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt’ zijn.

Het invullen van het formulier is dus geen garantie dat iedere link die je als storend ervaart ook echt wordt verwijderd. Google geeft aan dat het formulier ‘slechts een eerste stap’ is.

Zoekresultaten schenden privacy

De mogelijkheid om een verzoek tot het wissen van zoekresultaten in te dienen, komt niet uit de lucht vallen. Het formulier is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof, dat een paar weken geleden oordeelde dat zoekmachines in sommige gevallen zoekresultaten moet verwijderen. De zoekresultaten zouden het privacyrecht schenden en ingaan tegen het recht om ‘vergeten te worden’.

De rechtszaak ging over een Spanjaard die al jaren werd achtervolgd door een gedwongen verkoop van zijn huis. Die gebeurtenis bleef naar boven komen in zoekresultaten, ook al was het jaren geleden.

Google gaf te kennen het niet eens te zijn met de uitspraak van de rechter, maar heeft geen andere keus dan de verzoeken in behandeling nemen van de mensen die het formulier invullen.