Accountants en consultants kampen met forse onderbezetting door de krapte op de arbeidsmarkt. Er moet daarom de komende jaren fors in automatisering worden geïnvesteerd, schrijven sectoreconomen van ING in een maandag verschenen rapport.

Specialistische dienstverleners, zoals advocaten, accountants en consultants, nemen vaker hun toevlucht tot fusies en overnames, mede om problemen rond personeelsschaarste aan te pakken.

Bij consultants in Nederland waren er in 2017 330 fusies en overnames, tegen 645 afgelopen jaar. In de accountancy ging het om een toename van 80 naar 155 fusies en overnames op jaarbasis.

ING

Vergrijzing aan de top bij consultants en accountants

De sector vergrijst snel, waardoor er een tekort is aan potentiële opvolgers in de bedrijfsleiding. Bedrijven in deze tak van sport worden getroffen door de krappe arbeidsmarkt. Sommige bestaande werknemers vinden de werkdruk te zwaar en zwaaien af.

Ook wordt in sommige branches, zoals de accountancy en consultancy, schaalvergroting gezien als noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in kwaliteit.

Bedrijven moeten grote investeringen doen om aan regelgeving te kunnen voldoen en er wordt een bredere dienstverlening van ze verwacht, die ook thema's als klimaat en digitalisering omvat.

ING

Private equity haakt aan bij accountants en consultants

Diverse private equity-partijen hebben de afgelopen tijd in specialistische dienstverleners geïnvesteerd, zodat deze partijen kunnen investeren in schaalvergroting, zo signaleren de sectoreconomen van ING.

Sectoren zoals de accountancy zijn voor private equity-investeerders interessant, omdat zij een stabiel karakter hebben. Contracten met klanten zijn vaak van lange duur. Consultants en accountants zagen hun omzetten de afgelopen jaren stijgen. Ook noteerden zij de afgelopen jaren stabiele en hoge winstmarges.

Private equity kan bovendien een alternatief bieden voor het zogenoemde 'partnermodel', waarbij consultants, accountants en advocaten werken met maatschappen waar nieuwe partners zich moeten inkopen. "Opvolging bij bedrijven met een partnerstructuur wordt steeds lastiger, onder meer omdat meer jongeren niet langer partner willen worden of het ze aan voldoende financiële middelen ontbreekt om zich als partner in te kopen", schrijven de analisten van ING.

Via investeringen van private equity-maatschappijen kunnen oudere partners zich laten uitkopen en eerdere investeringen verzilveren.

Tegenover het geld en de kennis van private equity staat dat durfinvesteerders er nogal eens een kortetermijnvisie op nahouden. signaleren de sectoreconomen van ING. Durfinvesteerders willen vaak sterk in de kosten snijden, om het bedrijf waarin ze investeren na vijf tot zeven jaar weer met winst van de hand te kunnen doen. Dat kan ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening.

ING verwacht dat de consolidatieslag in de accountancy en consultancy voorlopig aanhoudt. Ondanks de mogelijke nadelen van private equity verwachten de analisten dat deze geldschieters een rol zullen blijven spelen bij investeringen in met name de accountancy en consultancy.

LEES OOK: ‘Partnermodel accountants moet op de schop: jongeren willen niet jaren zwoegen om zich voor veel geld in te moeten inkopen’