• De eerste loketten waar zzp’ers een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand gaan open.
  • Gemeenten gaan met de versimpelde regeling toepassen, ook al is die nog niet helemaal goedgekeurd.
  • In het kader van de coronacrisis krijgen zzp’ers onder soepele voorwaarden inkomenssteun.
  • De toets voor de levensvatbaarheid van een onderneming vervalt tijdelijk.
  • De aanvulling op het inkomen geldt tot maximaal €1.500 netto per maand.

De eerste loketten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis gaan maandag open. In verschillende grote steden kunnen zij al terecht voor hulp, ook al is de regeling nog niet geheel goedgekeurd.

Het kabinet kondigde de afgelopen week een pakket maatregelen aan ter waarde van zeker 250 miljoen euro om de economie te ondersteunen, nu deze hard wordt geraakt door de coronacrisis. Onderdeel van de plannen is ook een versimpelde regeling voor bijstand voor zzp’ers die ineens zonder inkomen zitten.

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen gemeenten ervoor kiezen om een voorschot te geven. Via een versimpelde toets komen zijn in aanmerking voor bijstand. Daarbij vervalt onder meer de partnerinkomenstoets en de levensvatbaarheidstoets. Aanvragers worden vanaf komende week al volgens de herziene richtlijnen getoetst.

Zzp’er kan beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

Je kunt als zzp’er ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden, die deels afwijken van de reguliere bijzonder bijstand:

  • De toets op levensvatbaarheid die het bijzondere bijstand voor zelfstandigen (bbz) kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal ca. 1.500 per maand (netto).
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans voor de bijzondere bijstand geldt worden gehanteerd.

LEES OOK: Vertrouw niet alleen op Ruttes steunpakket – deze 9 dingen kun je zelf als ondernemer doen om de coronacrisis te overleven