Er is geen politiek akkoord over de verdeling over heel Europa van in totaal 160.000 vluchtelingen die nu in Hongarije, Griekenland en Italië zitten.

Dat meldde staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) maandagavond vanuit Brussel, na overleg met zijn Europese ambtgenoten. Dijkhoff gaat daarmee in tegen eerdere berichten van Frankrijk en Duitsland dat er wel een akkoord zou zijn.

Het heikele punt is de herplaatsing van 120.000 vluchtelingen. Dijkhoff liet weten dat over die herverdeling “een grote meerderheid voor is, maar niet iedereen”. Wel is er volgens de staatssecretaris brede overeenstemming over effectievere terugkeer van afgewezen asielzoekers, opvang in de regio van vluchtelingen en de aanpak van mensensmokkelaars. “Die punten hebben niet ter discussie gestaan”, aldus Dijkhoff.

De kans bestaat dat tijdens het volgende overleg tussen de bewindslieden, begin oktober, het voorstel voor verplichte herverdeling wordt doorgedrukt. Als dat gebeurt, zullen alle landen zich aan de afspraken moeten gaan houden. “Je kunt je als land niet zomaar onttrekken aan zo’n herverdelingsbesluit.”

Spreiding 40 duizend vluchtelingen

Het besluit uit een eerder plan om 40.000 vluchtelingen te verspreiden werd wel formeel bekrachtigd. Dat plan geldt voor vluchtelingen die tussen 15 augustus van dit jaar tot september 2017 in Griekenland of Italië zijn gearriveerd of nog binnenkomen. Lidstaten krijgen 6000 euro per opgenomen vluchteling. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hebben een uitzonderingspositie en doen niet mee.

Een akkoord is hard nodig. Hongarije is min of meer verzadigd en besloot maandag op de grens met Servië alle 'illegale oversteekplaatsen' te sluiten. Alleen bij officiële toegangspoorten worden mondjesmaat migranten doorgelaten. Een nieuwe wet maakt het bovendien mogelijk dat economische vluchtelingen geen verblijfsvergunning krijgen in Hongarije. Premier Viktor Orbán hoopt hiermee veel asielzoekers die niet welkom zijn te weren. Mogelijk wordt de noodtoestand uitgeroepen.

Duitsland begon maandagochtend steekproefsgewijs met het uitvoeren van de grenscontroles, vooral bij de Oostenrijkse en Franse grens. Dat zorgde voor lange files en vertragingen op het spoor. Het toezicht op de grenzen met België, Luxemburg en Nederland is vooralsnog niet verscherpt.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl