Ondanks aandringen uit de Tweede Kamer was minister Henk Kamp van Economische Zaken dinsdag niet bereid de gaskraan nog wat verder dicht te draaien. Kamp houdt vast aan zijn eerdere plan waarin hij in juli duidelijk maakt of de gaswinning dit jaar verder omlaaggaat.

Hij wacht op adviezen van experts om een knoop door te hakken. Door te bepalen dat er het eerste halfjaar van 2015 niet meer dan 16,5 miljard kuub gas uit de Groningse grond wordt gehaald, sorteerde hij wel vast voor op een lagere gasproductie van rond de 35 miljard kuub, zo hield hij de Kamer voor.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde onlangs dat bij de gaswinning nauwelijks oog was voor de veiligheid van de Groningers. Oppositiepartijen drongen er daarom op aan dat Kamp een gebaar zou maken naar de door aardbevingen getroffen inwoners van Groningen door nu al te beslissen om minder gas te winnen. Ze denken dat dat helpt het geschonden vertrouwen in de overheid daar te herstellen.

Kamp betuigt spijt

Hoewel het kabinet nog officieel moet reageren op het rapport van de onderzoeksraad zei Kamp al wel dat het hem spijt dat de veiligheidsbelangen van de Groningers niet de aandacht kregen die ze verdienden.

“Veiligheid staat nu voorop en ik zal er alles aan doen om die te verbeteren”, aldus Kamp die benadrukte dat hij zelf zijn woorden koos. Het woord excuus gebruikte hij niet, tot teleurstelling van onder meer de SP. Wel kijkt hij hoe de aanbevelingen van de onderzoeksraad kunnen worden opgevolgd.

Groningers niet

Kamp hield de Kamer voor dat hij de gevoelens in Groningen begrijpt. Sinds 1963 profiteert heel Nederland van de voordelen van de gaswinning. Het heeft zo'n 265 miljard euro opgebracht, maar in alleen Groningen hebben ze de lasten. Wel benadrukte hij dat er al flink minder gas wordt gewonnen.

In 2013 was het nog 54 miljard kuub, voor 2014 lag de grens bij 42,5 miljard kuub en dit jaar zou er hooguit 39,4 miljard kuub gas worden geproduceerd.

Tot 1 juli mag er nu niet meer dan 16,5 miljard kuub worden opgepompt en daarna wil Kamp de zo veilig en zo laag mogelijke hoeveelheid bepalen voor heel 2015. Vanaf 1 januari kijkt hij hoeveel gas er uit het buitenland gehaald kan worden, waardoor er minder gas uit Groningen nodig is.

Dierenpartij zegt vertrouwen in Kamp op

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft het gehad met de koers van Kamp en diende dinsdagavond een motie van wantrouwen in. Volgens PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand brengt de minister met zijn beleid "willens en wetens'' mensen in gevaar.

De motie werd verworpen (11 voor en 101 tegenstemmers) en kreeg alleen steun van de aanwezige PVV'ers en Henk Krol van 50PLUS.

Ouwehand wil dat de gaskraan nu verder dicht gaat. Dat Kamp dit nu niet doet, vindt zij op geen enkele manier te verdedigen omdat inwoners van Groningen zo extra risico lopen. Woorden van spijt zijn niet zo veel waard als je waarschuwingen in de wind slaat, vindt het PvdD-Kamerlid.

"De minister beweert dat het kabinet optimaal handelt om de belangen van de burgers in Groningen te dienen. Er is geen enkele verdediging voor dit hogere productieplafond", aldus Ouwehand die bij het begin van het debat al duidelijk maakte dat Kamp aan de bak moest om een motie van wantrouwen te voorkomen omdat er "al lang genoeg met de Groningers is gesold".

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl