Komen ambitieuze gemeenten met waardeloze bouwgronden met de schrik vrij? In Overijssel lijkt dat er wel op.

Daar is de provincie bereid om voor 130 miljoen euro grond van gemeenten aan te kopen, die in werkelijkheid maar 24 miljoen euro waard is. Als alle Overijsselse gemeenten meedoen, kan het bedrag zelfs oplopen tot 200 miljoen euro. Dat schrijft Het Financieele Dagblad.

Gemeenten worstelen met waardeloze grond

Door de constructie hoeven gemeenten niet verder af te schrijven op hun grondbezit, dat ze ooit vóór de crisis aankochten om mee te komen in de vaart der volkeren. Meer woningen, meer bedrijventerreinen: ook kleinere gemeenten konden er lange tijd geen genoeg van krijgen.

Maar als gemeenten nu moeten afschrijven op grond die fors in waarde is gedaald, kunnen ze in grote financiële problemen komen en zelfs onder curatele raken van het Rijk. Idee in Overijssel is dat de provincie het geschatte verlies van 106 miljoen euro neemt.

Provincies zitten op berg geld uit verkoop energiebedrijven

Hoe betaalt Overijssel dat? De sleutel ligt bij de winst die Overijssel maakte op de verkoop van energiereus Nuon aan het Zweedse Vattenfall. Daardoor is het een rijke provincie, maar dat geldt voor nog acht provincies.

Volgens de NOS verdienden negen provincies in totaal 13,7 miljard aan de verkoop van Nuon en Essent, een andere energiereus. Zo'n 9 miljard zou daarvan nog op de plank liggen.

Andere provincies niet blij met plan Overijssel

Die kapitaalkrachtige provincies vrezen nu volgens het FD dat ze onder druk komen om óók een dergelijke opkoopprogramma in gang te zetten. In Gelderland en Noord-Brabant zijn al moties met een dergelijke strekking aangenomen.

In Overijssel valt in februari de definitieve beslissing. Als die positief uitvalt, komen steden als Kampen, Zwolle, Almelo en Deventer goed weg. Hun gronden met bouwbestemming krijgen na de verkoop waarschijnlijk weer een agrarische bestemming.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl