Bij huizenwebsite Funda is de voltallige raad van commissarissen opgestapt.

Reden is een verschil van inzicht met makelaarsorganisatie NVM, die voor het grootste deel eigenaar is van Funda.

De teruggetreden voorzitter Gerard Cremers wil niet uitleggen waar het precies om gaat.

Hij en commissarissen Jitse Groen en Oswald Coene hadden in ieder geval de indruk dat ze van de NVM “niet de kans kregen om de rol te spelen die een raad van commissarissen zou moeten spelen”.

Funda is in 2001 door de NVM opgericht voor consumenten die zich willen oriënteren op woningen die te koop of te huur zijn. De site telt meer dan 44 miljoen bezoeken per maand. De NVM is meerderheidsaandeelhouder, de rest van Funda is van een stichting die als vertegenwoordiger optreedt namens 2200 certificaathouders.

De directie van de huizensite verklaart dat het besluit van de commissarissen "onverwacht'' komt. De commissarissen en dan in het bijzonder Cremers worden bedankt voor hun hun inzet in de afgelopen jaren.

De 72-jarige Cremers zou sowieso al weggaan, maar zijn vertrek stond op de agenda voor volgende week. De NVM was niet bereikbaar voor commentaar.