Bestuursvoorzitter Dick Boer van Ahold kan binnenkort een dagvaarding tegemoet zien van de Vereniging van Albert Heijn Franchisenemers. Maar waar zijn ze nu zo boos over? Z24 sprak met Ton Croiset van Uchelen, van de Vereniging van Franchisenemers  van Albert Heijn.

Dick Boer, topman van Albert Heijns moederbedrijf Ahold, maakte donderdag bekend dat franchisenemers 200 miljoen euro eisen van Albert Heijn, vanwege te hoge kostenvergoedingen die Albert Heijn zou hebben gerekend. Maar volgens de baas van Ahold valt er niets te halen en laten franchisers zich opjutten door hun adviseurs.

Het lijkt erop dat Dick Boer een wig probeert de drijven tussen de Albert Heijn franchisenemers en hun verenigingsbestuur. Waarom?

“Ik kan alleen maar gissen naar de reden dat Dick Boer nu met dit nieuws komt”, zegt woordvoerder Ton Croiset van Uchelen van de Vereniging van Albert Heijn Franchisenemers. “Misschien wil hij kijken of er ruimte zit tussen onze opvattingen en de mening van de individuele leden. Wij claimen dit bedrag echter namens al onze leden. Tijdens onze Algemene ledenvergadering van 29 oktober was het eventueel starten van een rechtszaak en de inhoud van de claim het enige onderwerp. Het overgrote deel van onze leden was aanwezig. Zij stemden unaniem in met de claim. Als het aan de leden had gelegen had er overigens al veel eerder een claim gelegen.”

Wat bevalt u niet aan de afspraken met Albert Heijn?

"Over de betaalcondities aan leveranciers zijn in het verleden langetermijnafspraken gemaakt. Voor die afspraak hebben de franchisers en Ahold toen inderdaad getekend.
Volgens Boer is de inhoud van deze afspraken volledig transparant. Onze leden denken hier anders over. Uiteindelijk heeft Ahold ermee ingestemd dat een aantal accountants namens de franchisenemers een aantal zaken heeft doorgerekend. De claim is mede gebaseerd op de uitkomst van die berekeningen."

Kan Ahold de dagvaarding snel verwachten?

"Over het moment dat de dagvaarding bij Ahold binnenkomt kan ik geen uitspraken doen, maar het hoofdkantoor kan een dagvaarding verwachten."

Wat wilt u met deze rechtszaak bereiken?

"Wij willen het geld dat we te veel hebben betaald terug, en afrekenen op basis van de gemaakte afspraken. Overigens heeft Albert Heijn-directeur Sander van der Laan, in het vakblad Distrifood gezegd dat hij de problemen mede op wil lossen met een nieuwe franchiseovereenkomst. Voor onze leden staat het bedrag dat we nu in onze ogen te veel hebben betaald hier volledig los van.

Het is positief dat Ahold een transparante franchiseovereenkomst wil opstellen, maar dat kan alleen als de franchisenemers hiervoor samenwerken met het hoofdkantoor. Vooralsnog heb ik begrepen dat de leiding op hoofdkantoor dit eenzijdig wil doen, en dat lijkt me niet goed. De zelfstandige winkels van Albert Heijn zijn goed voor één derde van de omzet."

In hoeverre heeft de overname van een groot aantal C1000-winkels invloed op de ontstane situatie?

"De problemen waar wij het nu over hebben, waren er al lange tijd, ver voordat deze winkels erbij kwamen. De franchisenemers die eerder werkten met de C1000-formule en in 2012 met Albert Heijn zijn meegegaan, zijn een verhaal apart.
Voor de ondernemers die eerst met de C1000-formule werkten, geldt dat voor sommigen van hen het water echt aan de lippen staat. En dat was toen ze nog onder vielen C1000 echt niet zo. Een aantal van hen procedeert zelfstandig tegen Ahold en er zijn een stuk of vijf winkeliers gestopt."

Heeft u signalen dat eigenaren van zelfstandige Albert Heijn winkels willen stoppen met de formule?

"Nee, die signalen heb ik niet. Het is voor onze leden en voor ons ook een hele stap om uiteindelijk te gaan procederen tegen het hoofdkantoor. Albert Heijn is gewoon een mooi en sterk merk en de formule is van oudsher krachtig. Maar er moeten een aantal zaken echt anders."

Lees ook

Topman Ahold hekelt gedrag franchisenemers Albert Heijn: 'Ze laten zich opjutten'

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl