Het aantal beveiligingsbedrijven is de afgelopen vijf jaar fors toegenomen, meldt de Kamer van Koophandel (KVK). Stonden er in 2018 bijna 3.800 ondernemingen ingeschreven, in 2023 is dat aantal met liefst 167 procent gestegen en staat het op ruim 10.000.

De stijging is vooral toe te schrijven aan het aantal zzp’ers in de branche. Hun aantal nam in dezelfde periode toe van 2.511 naar 8.613.

Met name die laatste ontwikkeling leidt tot bezorgdheid bij het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB). Marianna Clarijs, algemeen secretaris van SFPB, noemt het “armoede van de toekomst”. Volgens haar “wordt er te weinig nagedacht over sociale zekerheid, denk aan arbeidsongeschiktheid en pensioen.”

De onderstaande tabel toont de groei van het aantal beveiligingsbedrijven tussen 2018 en 2023.

Bron: KvK Handelsregister
Bron: KvK Handelsregister

Groei bedrijven in beveiligingsbranche betekent niet meer werkzame mensen, wel meer zzp'ers

Clarijs wijst er op dat de groei van het aantal bedrijven niet betekent dat het aantal werkzame mensen binnen de beveiligingsbranche ook gigantisch is gestegen. "De groeiende groep zzp’ers bestaat voor een deel uit beveiligers die vanuit loondienst, bij de grotere beveiligingsbedrijven, als zelfstandige verdergaan.

Maar ook net afgestudeerde beveiligers laten zich inhuren voor een bedrag dat weliswaar hoger ligt dan in loondienst, maar van dat bedrag kunnen ze geen pensioen betalen of bijscholing."

De secretaris vreest voor nadelige gevolgen door de enorme toename van het aantal zzp'ers. "Daar waar we als sociaal fonds juist strijden voor naleving van de cao, kwalitatief goede beveiligers en gezonde werktijden, wordt dit in veel gevallen door zzp’ers niet nageleefd. Een beveiliger moet bijvoorbeeld heel alert zijn, door meer dan de maximaal toegestane tien uur te werken kan dit van invloed zijn op de kwaliteit van het werk."

SFPB kondigt een onderzoek naar zzp'ers in de branche aan en zegt met ze in gesprek te willen om "tot gezamenlijke oplossingen" te komen.

56 procent van de beveiligingsbedrijven is gevestigd in Noord- of Zuid-Holland, samen zijn ze goed voor 5656 ondernemingen. In Zeeland en Drenthe zitten de minste beveiligingsbedrijven: respectievelijk 108 en 137.

Lees ook: Amsterdamse fintech die verzekeringen voor zzp’ers en mkb aanbiedt, haalt €10 miljoen aan financiering op