• Vakbond FNV maakt woensdag bekend wie de leden hebben gekozen als nieuwe voorzitter.
  • Kitty Jong (56) geldt als actievoerder die weer de barricades op wil.
  • Tegenstrever Tuur Elzinga (51) is vooral bekend als onderhandelaar van het pensioenakkoord.

De stembussen zijn inmiddels gesloten. Woensdag rond het middaguur wordt bekend of Kitty Jong of Tuur Elzinga de grootse vakbond van Nederland gaat leiden en daarmee de opvolger wordt van Han Busker.

Ongeveer een miljoen leden van FNV en aangesloten vakbonden konden de afgelopen weken een stem uitbrengen. Zij kregen allemaal een persoonlijke code via de post of e-mail toegestuurd.

Aan het begin van de week hadden al bijna 120.000 leden hun stem uitgebracht. Het precieze aantal stemmers wordt eveneens woensdag bekendgemaakt.

Bij de vorige verkiezingen stemde uiteindelijk zo’n 10 procent van de leden. Toen was er met Busker ook maar één kandidaat en konden leden alleen aangeven of ze voor of tegen waren.

Busker was vier jaar voorzitter van de FNV. Hij had bij zijn aanstelling al aangegeven dat hij de bond één periode wilde leiden.

Jong of Elzinga volgt hem dus op. Maar wie zijn deze kandidaten?

Kitty Jong wil voor de FNV weer de barricades op

Kitty Jong. Foto: ANP/Sander Koning
Kitty Jong. Foto: ANP/Sander Koning

De 56-jarige Jong maakte eerder al duidelijk dat ze de confrontatie "waar nodig" niet schuwt. Ze vindt dat de FNV-voorzitter iemand moet zijn die "in de polder beukt waar het moet en verbindt waar het kan". "In mijn optiek is dat het leiderschap dat de FNV nodig heeft", aldus de huidige FNV-vicevoorzitter.

Jong toonde onlangs haar strijdvaardigheid door een Deltaplan van de arbeidsmarkt op te werpen voor na de coronacrisis. Ze wil uit het Nationaal Groeifonds 5 miljard euro voor 250.000 groene banen in de energiesector, waar de komende jaren een tekort aan personeel zal zijn.

Verder zijn inclusiviteit, verjonging, en modernisering van de vakbond haar speerpunten. Ook riep ze het kabinet afgelopen week op om meer te doen tegen geweld en intimidatie van vrouwen op de werkvloer.

Jong deed na haar afstuderen ervaring op als commercieel- en administratief medewerker in het bedrijfsleven, voordat ze bij de Vrije Universiteit aan de slag ging als, onder meer als ambtelijk secretaris voor de ondernemingsraad.

Net als tegenstrever Tuur Elzinga heeft Jong politieke ervaring. In 2014 trad ze toe tot de gemeenteraad van Weesp voor de PvdA. Drie jaar later werd ze, na haar vicevoorzitterschap van de tak FNV Overheid, verkozen tot vicevoorzitter van de vakbond. Daarmee werd ze ook vervanger van scheidend voorzitter Busker.

Binnen de bond maakte ze zich hard voor sociale zekerheid, maar ook het klimaat.

Tuur Elzinga, onderhandelaar van het pensioenakkoord

Tuur Elzinga. Foto: ANP/Sander Koning
Tuur Elzinga. Foto: ANP/Sander Koning

De 51-jarige Elzinga profileert zich als verbinder en onderhandelaar. Hij is vooral bekend als de onderhandelaar van het akkoord over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel.

Elzinga is een ervaren onderhandelaar. Nadat bijvoorbeeld de gesprekken over de pensioenen in het najaar van 2017 een aantal maanden stillagen, besloot Elzinga buiten de Sociaal-Economische Raad (SER) om met de werkgevers te praten. Die bleken ontvankelijk voor nieuwe gesprekken. De uitkomst van het akkoord in 2019 kon uiteindelijk op steun van driekwart van de FNV-leden rekenen.

Elzinga heeft behalve vakbondservaring ook politieke ervaring als Eerste Kamerlid voor de SP, wat hij negen jaar was. In 2012 stond hij aan het roer van de omvorming van de vakbond, een fusie waarin de grootste afzonderlijke FNV-bonden samengingen.

In zijn huidige functie bij de bond waakt hij over de pensioenen, maar buigt hij zich ook over internationale zaken, belastingen en het sociaal-economisch beleid.

Waar Elzinga eerder zijn tanden in het pensioenstelsel zette, mikt hij nu op "een hoger minimumloon en AOW en een eerlijker belastingstelsel". Hij wil onder andere een flinke lastenverlichting voor de middeninkomens. "Als zij meer verdienen, wordt er meer besteed bij de buurtbakker en de kapper om de hoek. En dan kan de economie weer bloeien", zei hij eerder.

De hoge inkomens en grote bedrijven moeten volgens hem meer belasting gaan betalen. "Na miljarden aan noodsteun te hebben ontvangen moeten zij ook een eerlijk deel van de rekening betalen."

Verder wil hij een einde maken aan de 'flexverslaving' van werkgevers, omdat deze zou leiden tot onzekerheid en onbetaalde banen onder jongeren, vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond.