De beperking van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers is niet onrechtmatig.

Dit heeft de rechtbank Noord-Holland maandag geoordeeld in een proefprocedure. De rechtszaak was aangespannen door een bezitter van een oldtimer met dieselmotor.

De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor diesel-oldtimers die korter dan 40 jaar in gebruik zijn, is per 1 januari 2014 afgeschaft. De rechtbank oordeelt nu dat deze afschaffing niet in strijd is met het internationaal recht of dat van de Europese Unie.

De rechtbank verwerpt een beroep op het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie. De gewijzigde wet op de motorrijtuigenbelasting maakt volgens de rechtbank geen onderscheid tussen voertuigen die uit andere lidstaten van de Europese Unie komen of die zich al langere tijd in Nederland bevinden. ,,De in- en uitvoer van oldtimers worden immers niet belemmerd of onmogelijk gemaakt. Uitsluitend het gebruikmaken van de weg in Nederland is aanleiding voor de verschuldigdheid van motorrijtuigenbelasting.”

Ook aan een eerder toegekende vrijstelling kan de oldtimerbezitter volgens de rechtbank niet het vertrouwen ontlenen dat deze nooit zou worden ingetrokken.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl