• Het aantal faillissementen in Nederland is licht gestegen van 99 in augustus naar 117 in september.
  • Mogelijk is het lage aantal te danken aan coronasteun voor ondernemingen.
  • In de sector verhuur gingen relatief de meeste bedrijven failliet.

Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard, is in september licht gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Toch blijft het aantal uitgesproken faillissementen “op een onverminderd laag niveau”, wat vermoedelijk te maken heeft met de coronasteun van de overheid. Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard (exclusief eenmanszaken) is gestegen van 99 in augustus naar 117 in september.

Bron: CBS
Bron: CBS

Het aantal uitgesproken faillissementen was in mei 2013 het hoogst met 816 bedrijven en instellingen. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef het aantal faillissementen tot halverwege vorig jaar relatief gelijk. Sindsdien is het aantal bankroeten afgenomen. In augustus werd qua faillissementen het laagste niveau in ruim 30 jaar bereikt.

De handel was andermaal de bedrijfstak met de meeste faillissementen in september. Dat is ook een van de sectoren met de meeste bedrijven. Relatief gezien gingen volgens het CBS in de sector verhuur en overige zakelijke diensten de meeste bedrijven failliet.

Bron: CBS
Bron: CBS

Het gemelde cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen, want veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er in de ene maand meer dan in de andere maand.

LEES OOK: Als gezonde bedrijven door coronacrisis in schuldproblemen komen, wil fiscus andere schuldeisers voor laten gaan