De relatie met Rusland dreigt een nieuwe tik te krijgen nu blijkt dat de cyberaanvallen op de websites van Nederlandse grootbanken en de Belastingdienst zijn aangestuurd door Russische servers. Al wil dat niet zeggen dat de daders uit Rusland afkomstig zijn.

Hoe dan ook, het land is de afgelopen jaren al het doelwit van allerlei Europese sancties. Waarom neemt de export naar Rusland dan toch zo snel toe?

De Nederlandse exportsector heeft een uitstekend jaar achter de rug. De totale uitvoerwaarde lag circa 5 procent hoger dan in 2016. Daarbij was Rusland een opvallend populaire bestemming, met een afzetgroei van meer dan 30 procent.

De handelsboycot van enkele voedingsproducten die Rusland in 2014 instelde, is echter nog steeds van kracht is. De Nederlandse exportgroei naar Rusland van vorig jaar is dan ook niet zozeer het begin van een nieuwe bloeiperiode, maar veel meer een herstel na een lastige periode.

Russisch rampscenario

De betrekkingen met Rusland bereikten in 2014 een dieptepunt in de nasleep met de MH17-vliegtuigramp in de Oekraïne. De export kreeg toen een tik door verschillende sancties, maar ook doordat de Russische economie in een recessie terechtkwam.

Bovendien maakte de roebel een flinke duikvlucht. De totale uitvoerwaarde naar het land lag in 2015 bijna de helft lager dan in 2013. De recente opleving is in de eerste plaats te danken aan het herstel van de Russische economie. Met het oog op de verbeterende vooruitzichten voor de komende jaren is de kans groot dat de exportgroei voorlopig doorzet.

Dure olie helpt Poetin

De Wereldbank voorspelt dat de economische groei versnelt van 1,7 procent in het lopende jaar naar 1,8 procent in 2019. Die groei wordt aangejaagd door een toenemende Russische export en vooral doordat de Russische bevolking meer geld te besteden heeft.

Lees ook op Business Insider

Ook speelt mee dat het dankzij de stijgende olieprijs een stuk makkelijker is voor president Vladimir Poetin om de begroting sluitend te maken. De hogere olieprijs geeft ook de roebel een steun in de rug.

Rente gaat omlaag

Toch beweegt de munt al sinds halverwege vorig jaar op een relatief stabiel niveau rond 0,014 euro per roebel. Het zijn voornamelijk de acties van de Russische centrale bank die ervoor zorgen dat de roebel niet de verbeterende economische gang van zaken weerspiegelt.

De centrale bank maakt van de olie-rugwind gebruik door de hoge rente stapsgewijs terug te schroeven. Half december werd het officiële tarief met een half procentpunt verlaagd naar 7,75 procent. Dat was maar liefst de vierde renteverlaging van 2017. Iets meer dan drie jaar geleden was dat nog 17 procent.

Roebel redelijk stabiel

Meestal maakt een dalende rente een munt minder aantrekkelijk, maar de centrale bank in Moskou slaagt er goed in om een goede balans te vinden tussen de impuls van de oplopende olieprijs en het dempen daarvan via het terugschroeven van de rente.

De vrij stabiele wisselkoers kan het aanlokkelijk maken voor Nederlandse exportbedrijven om Russische afnemers de mogelijkheid te geven om in roebels te betalen. Hierdoor wordt het voor deze partijen aantrekkelijker om zaken te doen met een Nederlandse partij.

Goodwill kweken: maar let wel op

Het bieden van de optie om in roebels te betalen is ook een prima manier is om goodwill te kweken. En als de impact van koersschommelingen goedkoper beheerst kan worden door een Nederlandse exporteur dan door diens Russische afnemer, is het bovendien ook goedkoper.

Het is ten slotte wel zaak om het risico van een dalende roebel goed af te dekken en er niet alleen maar het beste van te hopen. De goede vooruitzichten zijn immers geen garantie dat de wisselkoers stabiel blijft. In de afgelopen vijf jaar is de roebel al tweemaal met ruim 30 procent onderuitgegaan.

Joost Derks is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (NBWM). Hij begon zijn carrière bij Van Lanschot Bankiers en inmiddels heeft Derks ongeveer twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde transacties en/of beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.