Voormalig topman Jeroen van der Veer is stellig over de aanpak van milieu- en energieproblemen in Europa. De prijs van CO2 moet omhoog, dan kunnen allerlei deelsubsidies worden geschrapt.

Zoveel mogelijk reductie van broeikasgas CO2 tegen zo weinig mogelijk belastinggeld. “Dat lijkt mij een vrij simpel uitgangspunt, maar voor veel politici is dit een geheel nieuw inzicht”, constateert voormalig topman Jeroen van der Veer van Shell vrijdag in het Financieele Dagblad.

De oplossing ligt wat betreft Van der Veer in een veel scherpere aansturing van de Europese handelsmarkt voor CO2-rechten. Onder meer door de overvloedige toekenning van emissierechten zijn CO2-prijzen al jaren extreem laag.

Momenteel wordt circa 7 euro betaald voor het recht om een ton CO2 te mogen uitstoten. Om hernieuwbare alternatieven voor fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas te stimuleren is een CO2-prijs van minstens 40 euro nodig.

Hogere CO2-prijs, weg met milieusubsidies

Om dat te bewerkstelligen trekt Van der Veer een parallel met de Europese Centrale Bank die de geldhoeveelheid in de eurozone reguleert. “Maak een Europese centrale CO2-bank die verantwoordelijk is voor de CO2-prijs. Net zoals in Frankfurt de Europese Centrale Bank de rente en de geldhoeveelheid in de gaten houdt.”

Groot voordeel van een dergelijke aanpak is volgens de oud-Shelltopman dat investeringen in duurzame energie veel efficiënter kunnen plaatsvinden. Allerlei deelregelingen voor milieusubsidies van nationale overheden kunnen dan immers de prullenbak in. “De consequentie is dan wel dat we afscheid nemen van allerlei dure regelingen: politieke hobby’s zoals variabele bijtelling of aanschafbelasting van auto’s en andere gesubsidieerde regelingen”, schetst Van der Veer in een opiniestuk in het FD.

Met de opbrengsten van een CO2-fonds dat stoelt op een veel hogere CO2-prijs, kunnen volgens de voormalige captain of industry bedrijven en sectoren gesteund worden die op de wereldmarkt nadeel ondervinden van een hoge CO2-prijs in Europa.

Lees ook op Business Insider

Lees ook

6 gevolgen van de lage olieprijs

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl