Een fatsoenlijk bedrijf zal conform de wet netjes belasting betalen, maar niet meer. Net als iedereen, stelt Errol Keyner.

Belastingen zijn hot. Twee elkaar versterkende bewegingen zijn zichtbaar. Multinationals als Apple worden verfoeid omdat ze hun winsten primair in landen met lage belastingtarieven laten vloeien. En al langer woedt de strijd tussen landen met hoge belastingen en de zogenaamde belastingparadijzen. Zo verbrokkelt stukje bij beetje het bankgeheim van Zwitserland. Met dank aan de (macht van de) Amerikanen.

De Kaaimaneilanden, Bermuda en Monaco zijn andere bekende zondaars, waar een belastingvriendelijk klimaat geld uit alle windstreken lokt. Dit tot grote frustratie van andere landen, die deze geldstromen graag binnen de eigen grenzen zouden houden. En zwaar belasten.

Nederland belastingparadijs voor multinationals

Nederland staat daarbij ook onder vuur. Particulieren betalen zich weliswaar blauw aan allerlei belastingen, maar de winstbelasting voor bedrijven is internationaal gezien relatief laag. Belangrijker, sommige internationale bedrijven betalen (vrijwel) geen belasting, handig gebruik makend van fiscale faciliteiten die Nederland biedt. Nederland is een handelsnatie en dat geldt ook voor de belastingdienst, waarmee multinationals prettig zaken kunnen doen.

De aanzwellende volkswoede hierover is begrijpelijk. Voordat u zich hierbij aansluit, realiseert u zich wel dat dit vooral begrijpelijk is voor volkeren buiten Nederland. Want onder aan de streep profiteert Nederland van het gunstige belastingklimaat voor multinationals. Hele legers van duurbetaalde fiscalisten, juristen, bankiers en ondersteunend personeel zijn nodig om miljarden aan geldstromen tijdelijk door Nederland te laten lopen. Deze legers betalen doorgaans inkomstenbelasting en stimuleren met het netto salaris de Nederlandse economie.

Toch begrijp ik de kritiek van (vooral linkse) politieke partijen. Principieel voelt het inderdaad niet lekker dat Nederland feitelijk een belastingparadijs voor sommige bedrijven is.

Maar of dit principiële uitgangspunt sterk genoeg is om de netto afnemende belastingopbrengsten – de meeste multinationals zullen hun fiscale heil elders zoeken – middels bezuinigingen te compenseren? Nee, de belastingtarieven voor burgers en bedrijven die toch al geen gebruik konden maken van allerlei sluiproutes, zullen worden verhoogd.

Bedrijven onder vuur

Geen begrip kan ik opbrengen voor de woede richting bedrijven. Sterker, het is ronduit hypocriet om bedrijven te verwijten maximaal – en conform de wet – gebruik te maken van fiscale mogelijkheden. Ik moet de burger nog ontmoeten die vrijwillig veel meer belasting betaalt dan hij zou moeten.

Errol Keyner is adjunct-directeur bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), maar schrijft dit artikel op persoonlijke titel.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl