Er komt voorlopig geen quotum voor werkgevers om mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking een baan te bieden.

Uit nieuwe cijfers blijkt volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat bedrijven en overheden ruimschoots voldoen aan de afspraken om deze mensen geschikte banen te bezorgen. Een verdere verplichting om dit te doen is daarom volgens haar op dit moment niet nodig.

Het streven was om van 1 januari 2013 tot eind 2015 in totaal 9.000 banen van 25,5 uur per week te creëren. Volgens het ministerie is dit aantal ruimschoots overschreden en zijn het er ruim 21.000 geworden. Het gaat om zo’n 15.600 banen in het bedrijfsleven en nog eens ruim 5.400 bij de overheid.

Sociale werkplaatsen

Het gaat hierbij overigens niet om allemaal nieuwe banen voor nieuwe mensen. Een behoorlijk deel van de plekken is ingenomen door mensen die eerder al bij de sociale werkplaatsen werkten.

Ook is het aantal mensen dat in dienst wordt genomen vooral bij de overheid nog redelijk beperkt: een groot gedeelte is gedetacheerd of werkzaam via uitzendbureaus. Gemeentes en ministeries zouden hier meer werk van moeten maken, als het aan Klijnsma ligt.

Ondersteunend werk

Het is de bedoeling dat steeds meer mensen met een arbeidsbeperking gaan werken bij een gewone werkgever. Een groot deel van de doelgroep doet daar inmiddels ondersteunend werk, bijvoorbeeld in de catering, als inpakker of als hulp op kantoren.

Het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking moet jaarlijks blijven groeien, van totaal 96.000 op dit moment tot 125.000 in 2025.

Lees ook op Business Insider

Bonden tevreden

De vakbonden FNV en CNV zijn tevreden over het resultaat tot nu toe. “Tegelijkertijd zullen we erop toezien dat het duurzame banen zijn, want alleen zo bied je echt perspectief aan mensen. Wat dat betreft wordt 2017 een cruciaal jaar. Als het aantal garantiebanen dan niet wordt gehaald, kan worden teruggevallen op het invoeren van een quotum”, aldus FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin.

De bonden vinden dat er aandacht moet blijven voor de mensen die echt niet aan een betaalde baan kunnen komen. De doelstelling voor de gemeenten om voor die groep zogeheten beschut werk te bieden, wordt met maar 3,5 procent van de afgesproken 3500 plekken dit jaar niet gehaald, aldus de bonden.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl