De energietransitie waarbij een groter deel van de energievoorziening door zon en wind wordt geleverd, zorgt dit decennium voor fors hogere kosten voor bedrijven en consumenten.

Dat blijkt uit een doorrekening van adviesbureau PwC op verzoek van de Volkskrant.

Consumenten en bedrijven betaalden in 2020 in totaal 22 miljard euro voor gas en stroom. Dat loopt op naar 44 miljard euro in 2030, volgens PwC. Hoewel de productiekosten van stroom uit wind en zon naar verwachting de komende jaren verder dalen, zijn er toch een aantal factoren die energie duurder maken.

Naar verwachting wordt er relatief minder gas verbruikt de komende jaren, maar gas wordt wel duurder. PwC gaat ervan uit dat een deel van de stroomopwekking nog in gascentrales plaatsvindt en bij hogere gasprijzen wordt juist die stroom duurder.

Verder moet het stroomnet worden uitgebreid, vanwege dreigende problemen rond netcongestie. De investeringen die daarvoor nodig zijn zorgen in principe voor hogere netwerkkosten. Ook rekent PwC op een verdubbeling van de energiebelastingen in dit decennium.

De hamvraag bij dit alles is of stijgende kosten volledig doorberekend moeten worden naar consumenten en bedrijven, met als gevolg een fors hogere energierekening.

Politici moeten daarbij kiezen in hoeverre ze bijvoorbeeld gerichte inkomenssteun willen geven voor lagere- en middeninkomens om stijgende energiekosten te compenseren en de energierekening betaalbaar te houden.

LEES OOK: Ontlast het stroomnet met energiecontract dat toegang tot het net beperkt tijdens piekuren, bepleit hoogleraar