De maand januari kende een paar koude dagen maar was per saldo vrij mild. Dit heeft er mede voor gezorgd dat energieprijzen voor stroom en gas verder zijn gedaald. Opvallend daarbij is dat de scherpste concurrentie tussen energieleveranciers plaatsvindt bij enerzijds de zogenoemde dynamische contracten, en anderzijds bij vaste contracten.

Uit het maandoverzicht van Business Insider voor de energieprijzen begin februari, op basis van data van Energievergelijk.nl, blijkt dat de verschillen tussen de prijzen van energieleveranciers nog steeds fors zijn. Dat kan behoorlijk schelen voor de energierekening.

De gemiddelde gasprijs voor alle soorten contracten, dus dynamisch, variabel én vast, noteert begin februari op 1,28 euro per kuub. Dat is bijna 4 cent lager dan de gemiddelde prijs voor nieuwe klanten begin januari.

Aangezien het gaat om de prijs inclusief belastingen, lijkt de hogere energiebelasting op gas die is ingevoerd per 1 januari 2024 gecompenseerd te worden door een verlaging van de ‘kale’ productprijzen. De energiebelasting op gas is namelijk met 11 cent per kuub gestegen begin dit jaar. Lagere inkoopprijzen bij energieleveranciers worden grotendeels doorgegeven aan nieuwe klanten.

Voor stroom geldt dat de gemiddelde prijs voor alle soorten contracten bij nieuwe klanten op 0,30 euro per kWh ligt begin februari. Dit is 1,5 cent lager dan begin januari. Al ligt dit mogelijk anders, als je zonnepanelen hebt.

Tussen diverse energieaanbieders blijven er echter flinke verschillen. We splitsen de prijzen hieronder uit tussen enerzijds dynamische en variabele tarieven en anderzijds contracten waarbij de prijs 1 jaar of langer vast ligt. Dat geeft een beter beeld van de concurrentie tussen aanbieders in verschillende marktsegmenten.

Het overzicht van energieprijzen bij ruim twintig energieleveranciers per 1 februari 2024 heeft betrekking op contracten voor nieuwe klanten. De data komen van Energievergelijk.nl.

Dynamische energieprijzen zorgen voor scherpe concurrentie

We kijken eerst naar de energieprijzen voor dynamische en variabele energiecontracten voor nieuwe klanten. In het geval van dynamische prijzen wordt de prijs voor consumenten op dagbasis aangepast, waarbij de ontwikkeling van gas- en stroomprijzen op de groothandelsmarkt leidend is. Voor de dynamische prijzen per 1 februari gaat het dus om een momentopname.

Energieleveranciers passen doorgaans één keer per maand of eens per drie maanden de variabele energieprijzen aan.

In de tabel hieronder zijn de prijzen van ruim twintig aanbieders gesorteerd op basis van de gasprijs van laag naar hoog. Voor de meeste huishoudens is gas immers de hoogste kostenpost van de energierekening.

De gemiddelde gasprijs voor dynamische en variabele contracten ligt per 1 februari op 1,31 euro per kuub. Dat is 3 cent lager dan het gemiddelde van januari. Dit heeft vooral te maken met sterk concurrerende dynamische prijzen aan de onderkant van de markt.

Door de daling van groothandelsprijzen in januari zijn er momenteel relatief lage dynamische tarieven te vinden van 1,12 euro tot 1,15 euro per kuub. Gevolg is dat de gemiddelde prijsontwikkeling van dynamische én variabele tarieven wordt gedrukt. Aan de bovenkant van de markt zijn er namelijk bij de variabele gasprijzen nog steeds tarieven van boven de 1,50 euro per kuub te vinden.

Als je de stroomprijzen bekijkt dan is het beeld vergelijkbaar. Hier ligt het gemiddelde voor de dynamische en variabele prijzen per 1 februari op 0,30 euro per kWh. Dat is ongeveer 1 cent lager dan de gemiddelde prijs voor nieuwe klanten in januari.

Die daling is opnieuw vooral te zien bij aanbieder van dynamische contracten, waarbij de laagste tarieven tussen de 0,23 euro en 0,24 euro per kWh liggen. De bovenkant van de markt zijn stroomprijzen relatief stabiel met variabele prijzen van 0,35 euro tot 0,40 euro per kWh.

Vaste prijzen gas en stroom: vaak lager dan variabel

Wie energieprijzen voor 1 jaar of 3 jaar vastzet, heeft meer zekerheid over energiekosten gedurende een langere periode. Het marktbeeld van februari is dat je momenteel niet met de dagelijks fluctuerende dynamische tarieven kunt concurreren, maar wel met variabele energieprijzen.

In de tabel hieronder hebben we de 1-jaarstarieven en de 3-jaarstarieven voor gas en stroom weergegeven, per 1 februari voor nieuwe klanten. Ook deze lijst is gesorteerd van laag naar hoog op basis van de gastarieven.

De gemiddelde vaste gasprijs ligt per 1 februari op 1,26 euro per kuub. Dat is liefst 5 cent lager dan begin januari.

De gemiddelde vaste gasprijs is ook lager dan het gemiddelde variabele/dynamische tarief. Maar dat ligt dus vooral aan de relatief hoge variabele gasprijzen, want dynamische gasprijzen daalden wel in de afgelopen weken.

Kijken we naar de vaste stroomprijzen, dan ligt het gemiddelde op 0,29 euro per kWh per 1 februari. Dat is drie cent lager dan het gemiddelde van begin januari. Ook hier ben je vaak gunstiger uit met een vast contract dan met een variabel contract waarbij de prijzen één keer per maand of per drie maanden veranderen.

De keuze op de energiemarkt ligt dus vooral bij de extremen. Dynamische tarieven zijn momenteel opvallend laag, maar daarbij loop je ook meer risico. Als marktprijzen stijgen, voel je dat met een dynamisch tarief meteen en moet je de hogere kosten voor de energierekening ook kunnen opvangen.

De tarieven voor contracten van 1 jaar vast of langer liggen hoger dan de dynamische prijzen, maar bieden wel meer zekerheid over de energiekosten. Relatief gezien zijn vaste contracten niet heel onaantrekkelijk geprijsd.

LEES OOK: Gasverbruik daalt fors: in meeste provincies zit gros huishoudens inmiddels onder de 1.500 kuub op jaarbasis