Het nieuwe energielabel voldoet niet aan de Europese richtlijn voor energiezuinige gebouwen. Nederland krijgt twee maanden om aan de verplichting te voldoen, anders kan Brussel besluiten Nederland voor de rechter te dagen, met een eventuele boete tot gevolg. 

Dat schrijft EnergieOverheid.nl woensdag nadat de Europese Commissie bekendmaakte Nederland een formeel standje te geven.

Twistpunt is het nieuwe energielabel dat sinds 1 januari is ingevoerd door minister Blok van Wonen. Het label, dat verplicht is bij de verkoop van een woning, geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. En ‘A’ betekent zeer zuinig, een ‘G’ onzuinig.

Nederlandse huishoudens hebben begin dit jaar een voorlopig energielabel in de bus gekregen. Om dat om te zetten in een definitief label, moeten huizenbezitters online een formulier invullen en aangeven hoe ze de woning energiezuiniger hebben gemaakt. Dat kan door het aanleveren van bewijsstukken, zoals foto’s of facturen van installateurs.

Een deskundige bekijkt de informatie op afstand en daarop volgt als het goed is de registratie van de energiegegevens van je huis. Omdat er geen onafhankelijk expert bij de woningeigenaar langsgaat maar alles via internet wordt afgehandeld, bestaan er twijfels over de kwaliteit van het label. De Europese Commissie tikt Nederland daarover nu op de vingers.

Nederland aan de basis van EU-beleid

Het aloude energielabel van een woning had als basis een doorwrochte berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De isolatiewaarde van de woning gekoppeld aan toegepaste installaties voor onder meer verwarming en ventilatie bepaalt de EPC en daarmee de labelcategorie van G tot oplopend A.

In landen als Frankrijk is het energielabel succesvol en in ieder makelaarskantoor prijkt naast de foto van de woning de weergave van het label. In Nederland loopt dat nog niet zo’n vaart. Vandaar het nieuwe label, dat de invoering zou moeten vergemakkelijken.

Frappant is dat het oorspronkelijke energielabel, dat de basis is geweest voor de huidige EU-regels rondom energiezuinige gebouwen, ooit door Nederland is bedacht. Maar in stappen heeft Nederland de aanpak afgezwakt, tot het huidige doe-het-zelf-label van kracht werd.

Energielabel rammelt

Europarlementariër Bas Eickhout, die de kwestie al meermalen bij de Europese Commissie heeft aangekaart, is niet verbaasd over reprimande vanuit Brussel, schrijft GroenLinks op zijn website. "Je hoeft geen expert te zijn om te zien dat het huidige label aan alle kanten rammelt."

Nederland mist een enorme kans, aldus Eickhout. "Wederom onderschat Nederland het enorme belang en potentieel van energiebesparing." De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 43 procent van onze energieconsumptie. "Ik zie dat in andere Europese landen het energielabel enorm aanslaat. Kopers hebben het recht om te weten hoeveel ze kwijt zullen zijn aan energielasten."

Mede vanwege het grote belang van zo een label voor degenen die een nieuw huis kopen, is Eickhout van mening dat de kosten voor een energielabel bij de koper moeten worden gelegd. "Als je een huis koopt, dan maakt 200 euro meer of minder niet uit." Nu is de verkoper verantwoordelijk voor het label.

Het laten uitvoeren van een energieprestatieberekening kost 150 tot 250 euro en geeft een feitelijke weergave van de energiebalans. Het certificaat is op die manier te vergelijken met een bouwkundig onderzoek, iets dat bij verkoop van een woning als normaal wordt geaccepteerd.

Terug naar oude situatie

Volgens Pieter Levenbach van EnergyClaim, dat al jaren strijdt tegen de stellingname dat Nederland wel degelijk de richtlijnen ‘tijdig en juist’ implementeert, heeft de Nederlandse regering twee maanden de tijd gekregen om de zaken rond het energielabel op orde te krijgen.

Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Gewoon terug naar waar we vandaan komen en de expert vragen om langs te komen. Voor opname van de woning, het bepalen van de energieprestatiecoëffiënt én het maken van een voorstel voor verbeteringen, inclusief kosten- en batenanalyse. Want ook dit laatste ontbreekt volledig in de Nederlandse aanpak van het afgezwakte energielabel.

Siebe Schootstra is hoofdredacteur van de sites EnergieBusiness.nlEnergieOverheid.nl en EnergieVastgoed.nl.

Lees ook op EnergieOverheid.nl:

‘Overheid moet meer doen om energieopslag mogelijk te maken’

De deceptie van CO2-metingen: ijkjaar 1990 versus 2005

Shell lobbyde tegen Europese duurzame energiedoelstelling

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl