De oppositie wil dat het kabinet extra maatregelen neemt om de doelen van het Nationaal Energieakkoord te halen. Naar verluidt worden de doelen van het akkoord voor 2020 niet gehaald.

In de Nationale Energieverkenning (NEV) voor dit jaar staat volgens de NOS donderdag dat de doelen voor energiebesparing en het aandeel duurzame energie voor 2020 bij lange na niet worden gehaald. De NEV bericht over de voortgang van het Energieakkoord.

In het Energieakkoord maakte het kabinet in 2013 afspraken met vakbonden, werkgevers en milieubeweging over energiebesparing en schonere energie. In 2020 moet het aandeel duurzame energie 14 procent zijn en drie jaar later 16 procent.

Maar volgens de raming van de NEV zou het aandeel duurzame energie in 2020 blijven steken op 11,9 procent. Lange procedures voor het bouwen van windmolens op land zouden hier onder meer debet aan zijn. Verder zou slechts iets meer dan de helft van de afgesproken energiebesparing worden gehaald.

Energieakkoord bijstellen

Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie, Natuur en Milieufederaties, de Groene Zaak, Duurzame Energie Koepel en ODE Decentraal menen dat de geloofwaardigheid van het Energieakkoord in het geding komt. Zij vinden dat er dit jaar nog maatregelen moeten worden genomen.

In april waarschuwde de Algemene Rekenkamer ook al dat de doelen voor duurzame energie onhaalbaar zijn als er niet snel nieuwe maatregelen worden genomen. Miljarden euro's extra zijn nodig, aldus de Rekenkamer.

Minister Kamp wil niet reageren. Hij zei eerder er wel van uit te gaan dat de doelen van het Energieakkoord worden gehaald. Dat zou lukken omdat de komende jaren flink wordt geïnvesteerd in windmolens.

Volgens Stientje van Veldhoven (D66) is minister Henk Kamp (Economische Zaken) "de enige die nog gelooft in het energieakkoord". Zij wil onder meer dat er meer geld gaat naar het isoleren van huizen. "Als dit kabinet zichzelf, het klimaat en de groene ondernemers serieus neemt, komen er nu maatregelen in plaats van meer onderzoek en meer uitstel", zegt Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Ook SP'er Erik Smaling vindt dat het Energieakkoord moet worden bijgesteld.

Focus op verkeerde zaken

Volgens Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid, is het energieakkoord een farce. "Eigenlijk is het gewoon beschamend. Er is geen visie en de focus ligt op de verkeerde zaken." Het verbaast hem niet dat er steeds meer vrees komt dat de doelen uit het Energieakkoord niet worden gehaald. Hij pleit voor een nieuw en scherp energiedeltaplan.

Toen meer dan veertig partijen het akkoord in 2013 sloten, was Rotmans al kritisch. "De houdbaarheid leek me zeer beperkt en ik vreesde al dat het akkoord halverwege moest worden opengebroken omdat het niet ging lukken. Dat lijkt helaas te gebeuren, het plan gaat ten onder aan stroperigheid en bureaucratie."

Volgens de hoogleraar gaat het akkoord veel te veel over stroom en vooral over windenergie. "Over windmolens in zee, en op het land. En dan zet je de discussie meteen vast, want daar ben je voor of tegen. Dat zorgt dus alleen maar voor verdeeldheid. De discussie zou over warmte moeten gaan, dat is 80 procent van ons energiegebruik, met als centrale vraag: hoe gaan we naar een gasloze economie?"

Het kan nog ten goede keren, denkt Rotmans. Hij pleit voor groot denken, een deltaplan, waarin een miljoen woningen energieneutraal worden gemaakt in tien jaar, de gaskraan in Groningen dichtgaat en de zware industrie wordt aangepakt. "Dán ben je concreet bezig en dat leidt tot snellere resultaten. Want hiermee komen we er niet, met dit soort maatregeltjes."

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl