Lucht-, water- en bodemvervuiling en klimaatverandering blijven een hot topic. Een onderwerp waar ook steeds meer overheden mee aan de slag gaan. In ons land is dat onder andere in de vorm van de Wet milieubeheer, die al sinds 1 maart 1993 van kracht is.

Het idee? Een serie regels en handvatten voor ondernemers om het milieu te beschermen.

Voor welke bedrijven gelden de maatregelen?

Verbruikt jouw organisatie minimaal 50.000 kWh stroom of minstens 25.000 m³ gas? Dan verplicht het Activiteitenbesluit milieubeheer jouw bedrijf om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Moet je aan deze verplichting voldoen, dan helpt de overheid je gelukkig op weg met de Erkende Maatregelenlijst (EML). Op deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder voor 19 verschillende bedrijfstakken: van de metaalsector tot zorginstellingen en van de agrarische sector tot onderwijsinstellingen.

Zo vind je in het document ‘kantoren’ bijvoorbeeld het advies om warmteverlies via warmwaterleidingen te beperken in onverwarmde ruimten, simpelweg door de leidingen te isoleren. Maar ook rond liftinstallaties, roltrapsystemen, verlichting en serverruimten heeft de overheid simpele maatregelen die een minimale investering vragen.

De Nederlandse overheid is ambitieus en wil zijn gestelde energiedoelen in 2020 behalen. Daardoor veranderen de wetten voor ondernemers rond energiebesparing continu. Zo ook in 2019. Wat moet je weten?

1. Informatieplicht gaat van kracht

Om het energiebesparingsproces te versnellen, heeft de Nederlandse overheid dit jaar de informatieplicht ingevoerd. Deze treedt op 1 juli 2019 in werking.

Val je als bedrijf onder de informatieplicht, dan moet je uiterlijk voor deze datum (en daarna om de vier jaar) aan de bevoegde instanties rapporteren wat je energieverbruik is en welke besparende maatregelen je hebt genomen. Ledverlichting? Spouwmuurisolatie? Een schakelklok om onnodige verwarming tegen te gaan? Wil je op tijd klaar zijn, dan is het slim om nu al aan de slag te gaan.

Check hier of jouw onderneming ook onder de informatieplicht valt.

2. De Erkende Maatregelenlijst is bijgewerkt

In 2019 is de Erkende Maatregelenlijst (EML) voor de 19 bedrijfstakken gewijzigd. Niet alleen staan er nieuwe maatregelen op, ook zijn de lijsten aangepast aan de technieken van vandaag de dag. Logisch natuurlijk: de gas- of warmtesystemen van vandaag zijn stukken anders dan die van tien jaar geleden.

Daarnaast is er meer eenheid gekomen in de beschrijvingen van de maatregelen én zijn een paar lijsten uitgebreid met subsectoren en andere typen bedrijfsgebouwen. Zo vind je dus sneller de informatie die jij nodig hebt om aan de verplichtingen te voldoen.

3. Energieonderzoek wordt verplicht wanneer je geen actie neemt

Wanneer bedrijven de voorgeschreven maatregelen in het EML niet nemen, kan de overheid eisen dat je een energieonderzoek uitvoert. In het bevindingenrapport wat daar vervolgens uitrolt moeten alle maatregelen staan die je binnen vijf jaar kunt terugverdienen staan. Het is dus verstandig om hier een expert voor in te schakelen.

Maar daar blijft het niet bij. Vervolgens moet je bij de overheid aangeven welke maatregelen je gaat nemen in het zogeheten Plan van Aanpak. Op basis van dit plan kan de overheid controles uitvoeren en gaan handhaven.

4. Helaas: je hebt een lagere energie-investeringsaftrek

Om ondernemingen zoveel mogelijk te stimuleren om te investeren in energiebesparing en duurzame energie, kun je als bedrijf een deel van de daarvoor benodigde kosten aftrekken van je winst. Dat blijft ook in 2019 het geval.

Maar: mocht je vorig jaar nog 54,5 procent van de aanschafkosten van energiezuinige zaken spullen aftrekken, dit jaar is dat verlaagd naar 45 procent. Gelukkig kun je dit jaar aanvullend wel gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek. Deze komt, anders dan was gepland, dit jaar niet te vervallen.

5. Waarom investeren?

Van alle wijzigingen rond energiebesparing van de overheid dit jaar is de informatieplicht de meest ingrijpende. Het zorgt misschien voor wat extra administratieve rompslomp, het levert je uiteindelijk toch vooral veel voordelen op.

Niet alleen lever je met jouw organisatie een bijdrage aan een duurzamer milieu, het zorgt uiteindelijk ook voor een kostenbesparing. Binnen een periode van vijf jaar verdien je de kosten van de energiebesparende maatregelen terug.

Hulp voor ondernemers

Weet je zelf niet goed waar je moet beginnen? Eneco helpt jou slimmer om te gaan met energieverbruik en in de omschakeling naar schonere energie en een duurzamer leven. Specifiek voor ondernemers, die zich onder meer afvragen of de informatieplicht ook voor hun bedrijf geldt, en hulp willen met het voldoen aan de eisen, heeft het energiebedrijf de Eneco EnergieCoach in het leven geroepen.

Bekijk hieronder in de video hoe VDL Belastingadviseurs uit Sliedrecht fors op de energierekening bespaart en vertelt over de duurzame energieoplossingen die dankzij Eneco’s EnergieCoach hebben bijgedragen aan hun ‘groene cijfers’.

Met deze persoonlijke adviseur en slimme tool word je als ondernemer ontzorgd in het nemen van energiemaatregelen die voldoen aan alle eisen van de Wet milieubeheer en die direct ook het hoogste rendement opleveren.

Wil jij weten hoe de EnergieCoach jouw onderneming kan ontzorgen in het nemen van energiemaatregelen? Op deze pagina lees je hoe je met de EnergieCoach kan voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer.