President Emmanuel Macron is de boze Fransen na hun massademonstraties tegemoetgekomen. In een toespraak op radio en tv zei hij dat de minimumlonen met ingang van januari met 100 euro per maand omhooggaan.

Gepensioneerden die minder dan 2000 euro per maand ontvangen, gaan er niet op achteruit. Verhoging van de premie voor sociale zekerheid is voor 2019 van de baan.

Bovendien beloofde hij de werkenden dat hun overuren volgend jaar niet langer zullen worden belast. Werkgevers riep hij op hun personeel een belastingvrije bonus te geven bovenop het salaris.

“We willen een Frankrijk waar iedereen waardig kan leven dankzij zijn of haar werkzaamheden. Op dat gebied zijn we te langzaam geweest”, aldus Macron. Een belastingverhoging voor de rijken komt er echter ook niet.

‘Geen afdoende antwoord op veertig jaar malaise’

Macron richtte zich maandagavond rechtstreeks tot de bevolking na weken van protest door ‘gele hesjes’. Hij begon zijn betoog, dat moet leiden tot een eind aan de onrust en het geweld, door onder meer te zeggen dat hij de diepe woede van de betogers begreep en gaf toe dat hij in de afgelopen achttien maanden geen afdoende antwoord heeft kunnen geven op veertig jaar malaise.

De president zei ook dat de hervormingen die zijn regering wil doorvoeren overeind blijven. "We zullen op de economische en sociale noodzakelijkheden reageren met stevige maatregelen, door belastingen sneller te verlagen, door de overheidsuitgaven onder controle te houden, maar niet door 180 graden te draaien."

Bekijk de toespraak van Macron hieronder terug:

Europa houdt begrotingstekort in de gaten

De toezeggingen van Macron gaan tussen de 8 en 10 miljard euro kosten. Dat heeft Olivier Dussopt, de staatssecretaris voor onder meer begrotingszaken, maandagavond becijferd bij BFM TV. "We zijn druk bezig met de fijnafstemming en met bekijken hoe we het gaan financieren."

De beloofde lastenverlichting en inkomensverbetering gaan miljarden kosten, waardoor het begrotingstekort voor 2019 opnieuw boven de grens van 3 procent dreigt uit te komen. De Europese Commissie zei maandagavond dan ook de ontwikkelingen met argusogen te volgen.

"We houden de mogelijke nieuwe maatregelen nauwgezet in de gaten, maar kunnen geen commentaar geven zolang we de details niet kennen", zei de Letse vicevoorzitter Valdis Dombrovskis. Het Franse begrotingstekort voor volgend jaar werd al geraamd op 2,8 procent; gevaarlijk hoog volgens de EU-richtlijnen.