Een elektrische auto die volledig op groene stroom rijdt, levert gemiddeld tot 70 procent minder CO2-uitstoot op dan een vergelijkbare auto op benzine. Rijdt de elektrische auto op grijze stroom, dan is de CO2-uitstoot van de elektrische auto nog altijd 30 procent minder dan bij gebruik van een conventionele auto.

Dat zijn de hoofdconclusies van een recent TNO-onderzoek naar elektrisch rijden, schrijft Smartdriving.nl.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vergeleek TNO de eigenschappen van elektrische personenauto’s met die van conventionele auto’s met een verbrandingsmotor op benzine of diesel en met die van plug-in hybride personenauto’s.

Elektrische voertuigen spelen een belangrijke rol bij het reduceren van de CO2-uitstoot van de mobiliteitssector en het verbeteren van de luchtkwaliteit, maar de overheid wil subsidies uiteraard zo nuttig mogelijk besteden. Onderzoeken als die van TNO zijn dus belangrijk voor het bepalen van beleid.

Stimuleren heeft zin

Uit het TNO-onderzoek blijkt dat het fiscale stimuleren van volledig elektrische auto’s zeker zin heeft. Het is dus de vraag of de plannen om duurdere 100 procent elektrische auto’s minder te steunen wel zo verstandig zijn.

TNO voerde voor het onderzoek een levenscyclusanalyse uit: naast de CO2-uitstoot en vervuilende uitstoot als gevolg van het gebruik van het voertuig, houdt het onderzoek ook rekening met de CO2 en vervuilende emissies die worden uitgestoten bij de productie van het voertuig, de accu’s én de elektriciteit en brandstoffen. De vergelijking is vrijwel volledig op praktijkresultaten gebaseerd. Voor plug-in hybrides richt de studie zich op het praktijk-laadgedrag dat rijders tot nu toe laten zien.

Grijze stroom

Verder houdt de studie rekening met het type stroom dat het elektrische voertuig gebruikt. Dit leidt tot een spreiding in de getallen: zo zorgt een elektrische auto die volledig op groene stroom rijdt voor gemiddeld 70 procent minder CO2-uitstoot dan een vergelijkbare auto op benzine. Rijdt men de elektrische auto op grijze stroom, dan is de CO2-uitstoot bij gebruik van de elektrische auto nog altijd 30 procent minder dan bij gebruik van een conventionele auto.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert elektrisch rijden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Hiermee zorgt zij voor schonere steden met minder geluidsoverlast. Ook wordt Nederland zo minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Lees ook op Smartdriving.nl

Dit zijn de 10 groenste autofabrikanten ter wereld

Hackers dwingen journalist met Jeep de sloot in

De 8 landen met het grootste aandeel elektrische auto’s

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl