Natuurlijk het is goedkoop rijden op stroom, maar voor het milieu kun je het misschien beter laten. Amerikaans onderzoek toont aan dat elektrisch rijden op dit moment vaak smeriger is dan de tank volgooien met benzine of diesel. 

We deden dat toch voor het milieu, dat elektrisch rijden? Het klopt dat in theorie elektrisch rijden veel schoner is dan het gebruik van fossiele brandstoffen, maar in de praktijk is het dat niet.

Dat komt door de manier waarop we energie opwekken. Voor de CO2-uitstoot, zo bleek al eerder, maakt het niet zoveel uit of je nu op benzine rijdt of elektriciteit opgewekt in een kolencentrale. Het effect is dan min of meer neutraal.

Fijnstof en ozon

Maar behalve CO2 heb je bij het opstoken van brandstoffen ook nog te maken met fijnstof en ozon (O3). Dit type luchtvervuiling leidt direct tot sterfte onder mensen. En dat is waar Christopher Tessum, Jason Hill en Julian Marshall van de Universiteit van Minnesota naar hebben gekeken. En juist bij het opwekken van stroom met kolen komt veel smerigheid in de lucht.

De onderzoekers bouwden een model waarin ze keken naar het aantal doden door luchtvervuiling als 10 procent van het Amerikaanse wagenpark in 2020 op een bepaalde vorm van energie zou rijden. Bij het berekenen van de vervuiling namen ze het gehele productieproces mee, dus bij elektrische auto’s ook vervuiling door de batterijproductie en energiebron waarmee stroom is opgewekt.

Wat bleek? Als 10 procent van het Amerikaanse wagenpark in 2020 op elektriciteit opgewekt door kolencentrales gaat rijden, leggen 3.200 mensen het loodje. Wordt die elektriciteit opgewekt door de huidige energiemix in de VS (een combinatie van kolen, olie, gas, wind- , zon- , waterkracht- en kernenergie) , dan vallen er toch nog zeker 1.500 doden.

Rijden die auto's echter op benzine of diesel, dan vallen er aanzienlijk minder doden: in beide gevallen minder dan 900.

Hoop voor elektrisch

Het is echter wel zo dat elektrisch rijden heel snel schoner wordt als je gebruikmaakt van duurzame of kernenergie bij het opwekken van stroom. Dan is het zelfs de schoonste manier van rijden.

Ook als je de stroom opwekt door gas op te stoken, is elektrisch rijden schoner dan benzine als je kijkt naar de uitstoot van fijnstof.

Dat laatste is bemoedigend voor Nederland, dat veel gasgestookte centrales kent. De afgelopen jaren lagen die centrales vaak stil omdat gas in verhouding tot kolen veel te duur werd, maar nu de olieprijs daalt, is dat mogelijk weer voordelig voor gas.  Overigens kun je auto's ook direct op aardgas laten rijden. Dan is de milieuwinst nog een stukje groter.

Ten slotte blijkt uit onderzoek ook dat hybride auto's ten opzichte van traditionele brandstofauto's wel winst opleveren. Dat is ook wel logisch, want de stroom wordt vaak immers door de auto zelf opgewekt.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl