Het eigen risico voor de zorgverzekering bedraagt standaard 385 euro.

Een deel van de verzekerden zou liever geen eigen risico hebben en een hogere zorgpremie.

Zo’n 10 procent van de verzekerden kiest juist voor een sterk verhoogd eigen risico en een lagere zorgpremie.

Wie een zorgverzekering afsluit krijgt verplicht te maken met het eigen risico: een bedrag dat je zelf moet betalen als je zorgkosten maakt, voordat je een vergoeding krijgt via de basisverzekering.

Standaard is het eigen risico 385 euro. Dit geldt als je een standaardpremie betaalt voor de basisverzekering van bijvoorbeeld 123 euro per maand.

Onder het eigen risico vallen de aankoop van eenvoudige medicijnen, ambulancevervoer, spoedeisend hulp en opname in het ziekenhuis. Als je hiermee te maken krijgt, moet je dus tot een bedrag van 385 euro zelf de kosten voldoen.

Een aantal zaken is uitgesloten van het eigen risico. Een bezoek aan de huisarts, verloskunde en kraamzorg, en bepaalde hulpmiddelen voor de thuiszorg worden wel meteen vergoed uit de basisverzekering. Ook medische kosten voor kinderen jonger dan 18 jaar vallen buiten het eigen risico.

Het eigen risico van 385 euro is gekoppeld aan de standaardpremie voor de basisverzekering. Maar daar kun je in principe mee variëren. Veel verzekeraars bieden een hoger eigen risico aan in ruil voor een lagere zorgpremie.

Er blijkt echter ook behoefte aan het omgekeerde: het aantal Nederlanders dat een hogere zorgpremie wil in ruil voor het afschaffen van het eigen risico groeit, meldt consumentenadviseur Pricewise donderdag na onderzoek onder duizenden ondervraagden. In 2017 wilde nog bijna een derde van de ondervraagden een hogere premie en geen eigen risico, nu zijn dat ruim vier op de tien Nederlanders.

Met name mensen die veel zorgkosten maken, zoals ouderen en gepensioneerden, willen af van het eigen risico. Deze groep kiest vaak al voor het laagste verplichte eigen risico en zegt dit bedrag vaak helemaal te gebruiken. Ook betaalt deze groep het eigen risico vooraf in termijnen om de lasten te verlichten.

Een kwart van de respondenten wil liever het eigen risico behouden dan een hogere premie betalen. Deze mensen zijn vaak jonger dan 65 en maken minder vaak gebruik van het eigen risico. Ook is hun eigen risico vaak hoger, omdat ze dan korting krijgen op de maandpremie.

Lees ook: Acupunctuur of EMDR-therapie? Deze verzekeraars schroeven de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen omlaag in 2021

Eigen risico van €385 meest gekozen

Het afgelopen jaar koos het merendeel van de mensen voor het standaardbedrag aan eigen risico van 385 euro. Daarvan heeft een kwart nog geen kosten gemaakt en iets minder dan de helft heeft het bedrag al opgemaakt.

Minder dan een vijfde van de ondervraagden koos dit jaar voor een hoger vrijwillig eigen risico. Met een hoger eigen risico moet je meer zorgkosten zelf betalen, als er iets is, maar je maandpremie wordt lager. Dit is dus vooral interessant als je weinig zorgkosten verwacht.

Zorgverzekeraar CZ geeft bijvoorbeeld bij een eigen risico van 485 euro een premiekorting van 36 euro. Dit loopt op tot een eigen risico van maximaal 885 euro, waar een premiekorting va 210 euro tegenover staat.

Bijna 10 procent van de groep die PriceWise ondervroeg, koos voor het hoogste bedrag van 885 euro. Nederlanders die voor het hoogste eigen risico kiezen, maken vaker geen tot weinig zorgkosten. Die groep is vaker van plan volgend jaar dezelfde keuze te maken.

Niet iedereen kan het bedrag van het eigen risico in een keer betalen. Bij gespreid betalen wordt het eigen risico dan elke maand bij de zorgpremie opgeteld. Teveel betaald geld wordt teruggestort.

Ruim een derde van de ondervraagden heeft dit jaar het eigen risico op deze wijze betaald. 16 procent van de ondervraagden vroeg het afgelopen jaar een betalingsregeling aan.

Volgens Pricewise is het aandeel jongeren daarin gegroeid, omdat ze vaker voor hoge onverwachte kosten komen te staan. Ook zijn jongeren minder goed op de hoogte van wat er precies vergoed wordt.

Lees meer over zorgverzekeringen: