Consumenten die kiezen voor een nieuwe zorgverzekering, nemen minder vaak een verhoogd eigen risico. Dat constateert online consumentenadviseur Pricewise.

Ten opzichte van een jaar geleden kiezen overstappers bij de zorgverzekering van 2020 vaker voor het standaard eigen risico van 385 euro. “De vrijwillige verhoging van het eigen risico tot 885 euro wordt tot nu toe steeds minder gekozen”, aldus Pricewise.

Uit onderzoek onder duizend Nederlanders van Pricewise en bureau Panel Inzicht blijkt dat een derde van de respondenten dit jaar geen zorgkosten heeft gemaakt die vallen onder het eigen risico, terwijl ruim de helft verwacht niet alle kosten die onder het eigen risico vallen, te zullen maken.

Tegen deze achtergrond is het opvallend dat méér mensen kiezen voor een standaard eigen risico, terwijl de feitelijke kosten die ze maken lager liggen. Wie weinig zorgkosten maakt en een wat hoger eigen risico neemt, betaalt doorgaans minder zorgpremie.

Het eigen risico is het bedrag dat je zelf aan zorgkosten betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding op grond van de basisverzekering. Dit drempelbedrag geldt voor bijna alle zorg uit het basispakket, behalve voor bijvoorbeeld het bezoek aan de huisarts en de verloskundige zorg.

Eigen risico: standaard €385 in 2020

In 2019 bedraagt het verplichte eigen risico 385 euro en dat zal in 2020 zo blijven.

Als je weinig zorgkosten verwacht, kan je overwegen om je eigen risico te verhogen. Dan krijg je korting op je zorgpremie. Dat kan een besparing opleveren van enkele tientjes per maand.

Lees ook op Business Insider

Je totale eigen risico kan verhoogd worden tot maximaal 885 euro per jaar. Meestal krijg je een korting op de jaarpremie ter hoogte van 50 procent van het bedrag waarmee je het eigen risico verhoogt. Het eigen risico verhogen is echter niet voor iedereen verstandig, want je moet eventuele extra zorgkosten wel kunnen dragen.

Business Insider bekeek voor de merken van de vier grootste zorgverzekeraars in Nederland wat er gebeurt met de verzekeringspremie als je het eigen risico vrijwillig verhoogt.

Lees hier meer: Zorgverzekering 2020: zoveel korting krijg je op je zorgpremie als je vrijwillig een hoger eigen risico neemt