Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer steunde vrijdagavond laat de spoedwet over de avondklok.

Door de parlementaire instemming blijft de avondklok in ieder geval overeind tot de ochtend van 3 maart.

Het is nog onduidelijk wat er zal gebeuren met de uitgeschreven boetes tijdens de avondklok onder de voorgaande wet.

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer steunde vrijdagavond laat de spoedwet over de avondklok, die het kabinet deze week snel in elkaar heeft gezet. De Tweede Kamer keurde de spoedwet donderdag ook al goed.

Nadat de wet in het Staatsblad is gepubliceerd, wordt die van kracht. “Dat kan zo snel mogelijk, wat mij betreft morgen”, zei justitieminister Ferd Grapperhaus vrijdagavond aan het eind van het ingelaste debat.

Door de parlementaire instemming blijft de avondklok in ieder geval overeind tot de ochtend van 3 maart. Het kabinet zal aanstaande dinsdag bekendmaken hoe het verder gaat na die datum met de coronamaatregelen.

Van de 58 aanwezige senatoren stemden 45 voor het wetsvoorstel en 13 tegen. Onder de tegenstanders waren PVV, SGP, FvD, Fractie-Nanninga en Partij voor de Dieren.

Lees ook op Business Insider

Hoe zit het ook al weer?

Tot de inwerkingtreding van de spoedwet dit weekend, is de avondklok nog geldig onder de huidige wettelijke grondslag. Dinsdag ging het bijna mis met de avondklok toen de rechtbank in Den Haag onverwacht de juridische onderbouwing ervan onderuithaalde en het straatverbod per direct ophief.

In een spoedappel besloot het gerechtshof in Den Haag dat besluit te schorsen totdat het hof inhoudelijk vonnis heeft gewezen over de maatregel. Dat gebeurt vrijdag 26 februari.

De zaak is aangespannen door de actiegroep Viruswaarheid, die zich hard maakt voor afschaffing van de avondklok en de andere coronamaatregelen.

Voor de zekerheid zette het kabinet snel een andere wet in elkaar, voor het geval het hof de juridische onderbouwing definitief van tafel zou vegen.

Gisteravond diende het hoger beroep. Het was spannend, omdat niet duidelijk was of het hof meteen uitspraak zou doen en of de senaat dan al klaar zou zijn met de spoedwet. Anders zou de avondklok gisteravond mogelijk al niet meer gelden.

Halverwege de middag gaf het hof aan dat het een week de tijd zou nemen voor het vonnis. Dat haalde meteen de tijdsdruk van de politieke route af.

Nog onduidelijkheid over de uitgeschreven boetes

Het oordeel van het hof is belangrijk voor mensen die een boetes kregen opgelegd onder de oude grondslag. Politici willen weten of mensen die dan terug kunnen krijgen. Grapperhaus wilde daar alleen over zeggen dat het Openbaar Ministerie hierover gaat.

De PVV probeerde het debat en de stemming over de wet nog te verschuiven naar volgende week, maar de senatoren schoven dat in tussentijdse stemmingen terzijde.

De Eerste Kamer was net als de Tweede Kamer kritisch over de avondklok en over het juridische geharrewar.

Grapperhaus betreurde dat ook en wilde dat er snel duidelijkheid zou komen. Hij wees erop dat het straatverbod tussen 21.00 en 04.30 uur goed wordt opgevolgd en op dit moment belangrijk is in de bestrijding van het coronavirus.

Lees verder over wat er aan vooraf ging: Rechtbank zet een streep door de avondklok – het kabinet gaat in hoger beroep en wil de avondklok voorlopig handhaven