COLUMN – De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en het is meer dan ooit nodig om te weten welke rol bedrijven kunnen spelen in een wereld die continu verandert. “Internet of Things” komt eraan, maar zijn wij al klaar voor nieuwe businessmodellen gebaseerd op diensten?

De platformeconomie vraagt om samenwerking, maar zijn we niet steeds bezig om oude marktposities te beschermen?

Ten slotte is er de strijd om de hegemonie ofwel de strijd om de klant. Blijven wij niet te lang in oude modellen denken zoals winkelstraten compacter maken, terwijl de klanten andere voorkeuren hebben?

Vakantie als moment van bezinning

Als je op vakantie gaat, is er een mogelijkheid om de wereld eens van een andere kant te bekijken, om eens opnieuw te reflecteren op gemaakte of te maken keuzen. Dit is ook het moment om afstand te nemen van de dagelijkse realiteit.

Naast heerlijke lichamelijke inspanningen (in het water of in de bergen) en tijd besteden aan familie en vrienden, is vakantie ook vaak een moment om maar weer eens te lezen.

Juist inspiratie opdoen door te lezen is belangrijker dan ooit. Zo leg je de basis voor de komende maanden om belangrijke beslissingen te nemen over je eigen carrière en over je bedrijf.

Platformen als nieuwe strategische ontwikkeling

Op het terrein van platformen en daaruit volgende veranderingen wil ik twee boeken noemen:
The Platform Revolutie van Geoffrey Parker, dat uitvoerig ingaat op de impact van (internet)platformen en de technische achtergronden hiervan. Dit boek dwingt tot de conclusie dat je eigenlijk wel moet meegaan met deze verandering.

De meest opvallende conclusie is dat de klassieke supply chain, van inkoop tot eindproduct, gaat verdwijnen onder druk van andere samenwerkingsvormen. Dit boek heeft mij mede geïnspireerd voor mijn eigen boek: De kracht van Platformen, het is buigen of barsten. Hierin heb ik een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen, de consequenties daarvan voor bestaande organisaties en de concurrentiekracht van nieuwe startups.

Ook ben ik ingegaan op de mogelijkheden voor bestaande organisaties om te veranderen en de slag van “doing digital naar being digital” te maken. Een wezenlijke verandering, die bepalend is voor het voortbestaan van een organisatie en de mate waarin straks “Internet of Things” succesvol geïntegreerd kan worden in het eigen businessmodel.

De grote concurentiestrijd

Fascinerend vond ik het boek: The Last Days of Night van Graham Moore, waarin de strijd werd beschreven tussen Edison en Westinghouse. Een strijd over infrastructuren, de marktdominantie van gelijkstroom versus wisselstroom in de Verenigde Staten 125 jaar geleden. Maar ook een strijd om het “device” de gloeilamp. Een miljardenbusiness voor de toekomst, vergelijkbaar met de strijd die Google, Apple of andere dominante, internetgebaseerde, aanbieders nu voeren.

Vooral de analogie met de huidige strijd op internet tussen de oude (fysieke) infrastructuur en de nieuwe infrastructuur op internet, is opvallend. Het gevecht van Google en Amazon tegen de oude garde en kleinere spelers  komt in een ander daglicht te staan.

Auteur Moore portretteert de strijd om het dominante elektranetwerk (winnaar werd wisselstroom, Edison de verliezer) als een strijd tussen marktpartijen en machthebbers met een vleugje romantiek. Ook hier blijkt: gelijk hebben is nog niet gelijk krijgen. Het gevecht werd uitgevochten zonder overheidsbemoeienis, maar op basis van marktwerking en marktbewerking.

Echt een boek om in één adem uit te lezen en aan terug te denken. Zeker als je ondernemer bent, nodigt Moore uit om vragen te stellen over je eigen strategie in het internettijdperk.

Cor Molenaar is hoogleraar E-Marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseur van gerenommeerde bedrijven, zowel in de retail als de dienstverlening. Daarnaast is hij directeur van het adviesbureau eXQuo consultancy, voorzitter van het RFID platform Nederland, en voorzitter van de Stichting Thuiswinkel certificering (thuiswinkelwaarborgmerk).