Als HR-manager of CHRO kun je tegenwoordig eenvoudig wakker liggen van de talloze uitdagingen die om je aandacht vragen. Zoals de hevige concurrentiestrijd om nieuw talent aan te trekken en te behouden, maar ook de hoge werkdruk en de daardoor steeds meer voorkomende burn-out bij werknemers. Of wat te denken van al die verschillende generaties op de werkvloer die allemaal hun eigen wensen en behoeftes hebben om betrokken en productief te kunnen zijn?

Onze wereld is veranderd; hybride werkvormen hebben het belang van locatie verminderd, waardoor werknemers meer keuze hebben uit potentiële werkgevers. Niet langer is nabijheid en bereikbaarheid van een werkgever een belangrijke voorwaarde voor werknemers om ergens te gaan werken. Dat betekent ook dat de concurrentiestrijd om talent is veranderd. Het aantrekken en behouden van professionals hangt steeds meer af van het vermogen van een organisatie om een geweldige werknemerservaring te leveren, ook wel Employee Experience of EX genoemd.

Gemotiveerde medewerkers

Mensen willen het gevoel hebben dat hun werk zinvol is. Ze zoeken flexibiliteit, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Opvallend genoeg is het leveren van superieure klantervaringen voor veel bedrijven een topprioriteit, maar geldt dat niet voor de ervaringen van hun eigen werknemers. Daar liggen enorme mogelijkheden. Organisaties die in onze huidige economie succes behalen hebben namelijk één ding gemeen: de basis van hun succes wordt gevormd door sterk gemotiveerde medewerkers.

Niet alleen de wereld is veranderd, ook werk en werknemers zijn veranderd. “Om vandaag de dag de beste mensen aan te trekken, moet je nadenken over het soort mogelijkheden voor werken en het leiderschap dat je biedt, zowel virtueel als persoonlijk”, zegt dr. Tsedal Neeley, professor aan de Harvard Business School en auteur van ‘Remote Work Revolution: Succeeding From Anywhere’.

Creativiteit, innovatie en veerkracht

De veranderingen van de afgelopen jaren, waarvan hybride en locatieonafhankelijk werken wellicht de belangrijkste was, maken duidelijk dat de menselijke productiviteit niet alleen aan efficiëntie kan worden afgemeten. Het is noodzakelijk om de menselijke inventiviteit te versterken door de werknemerservaring opnieuw vorm te geven. Welzijn, teamsamenhang en vertrouwen zijn de pijlers onder succes en de katalysatoren voor creativiteit, innovatie en veerkracht. Alle reden om dat te koesteren.

Mensen brengen een organisatie immers tot leven: ze plannen, voeren uit, communiceren en innoveren. Om de ervaring van werknemers te verbeteren is het noodzakelijk om hen centraal te stellen bij alles wat een organisatie doet. De uitdaging in het creëren van het meest optimale werkklimaat voor werknemers is om alle aspecten van het werk op een natuurlijke manier samen te brengen, in het dagelijkse werk en op een manier dat mensen en teams optimaal kunnen samenwerken.

EX als onderscheidend vermogen

Het is wel helder dat HR-managers en CHRO’s een overvolle agenda hebben: talent aantrekken en behouden, voorzieningen beheren, medewerkers trainen en nagaan welke uitdagingen prioriteit verdienen. De werknemerservaring – die alles omvat wat werknemers ervaren en waarnemen over de organisatie vanaf het moment dat ze solliciteren totdat ze afscheid nemen – beslaat al deze uitdagingen, en meer. Daarom is het belangrijk dat een organisatie over technologie beschikt die daarbij ondersteunt en die een Employee Experience (EX) creëert die een concurrentievoordeel kan blijken.

Veel leveranciers bieden software om de betrokkenheid en het welzijn van medewerkers te ondersteunen. De meeste van dit soort oplossingen zijn ontworpen voor een specifieke behoefte, zoals online training of stressmanagement. Vaak zijn ze lastig te integreren in de applicaties waar werknemers dagelijks mee werken, verstoren ze werkprocessen of zijn ze lastig in het gebruik.

Geïntegreerd platform voor EX

Een geïntegreerd platform voor de werknemerservaring (een Employee Experience Platform of EXP) is een digitaal platform dat werknemers in het middelpunt plaatst door werksystemen en support op verschillende locaties samen te brengen. Op die manier gedijen medewerkers als mens in plaats van productiviteitselement. Het betekent een verschuiving van losstaande traditionele oplossingen naar een oplossing die geïntegreerd is in de tools die mensen dagelijks gebruiken, waardoor de werknemerservaring centraal wordt gesteld.

Volgens onderzoek van Microsoft geeft bijna driekwart van de HR-leiders de voorkeur aan een geïntegreerd platform. Toch heeft minder dan de helft van hen al stappen ondernomen om één platform te implementeren. Slechts 20 procent van de ondervraagden beschikt al over een volledig geïntegreerd systeem. Opvallend is dat de organisaties die een EXP hebben geïmplementeerd, aanzienlijke cultuur-, wervings- en zakelijke voordelen melden.

Naadloze oplossing

Met een EXP krijgen organisaties een meer uitgebreid beeld van de behoeften, eisen en doelstellingen van hun medewerkers tijdens iedere fase van hun loopbaan. Daarmee beschikken deze bedrijven over de mogelijkheid om de doelstellingen van de werknemers duidelijk te maken en af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen. Het resultaat is een aanpak die de werknemer een grotere betrokkenheid bij het werk en bedrijf biedt.

Een platform voor de werknemerservaring kijkt verder dan wat werknemers productiever maakt, voegt welzijn van medewerkers, leren, kennisdeling, en het verbinden van mensen en doelstellingen naadloos samen in één oplossing. Het bereikt werknemers waar ze zijn, met wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben.

Wil je meer weten over hoe jouw organisatie de werknemerservaring kan verbeteren en hoe een geïntegreerd Employee Experience Platform daarin een rol kan spelen? Lees dan meer op Microsoft Pulse, het platform over optimale werknemerservaringen.