Ondanks alle (economische) vluchtelingen die richting Europa komen, is de Afrikaanse economie de laatste 15 jaar hard gegroeid. Maar door de aanhoudende ongelijkheid profiteert lang niet iedereen daarvan mee.

De groei vlakt de laatste drie jaar ook af. Toch wordt er voor 2017 weer een groei van 4,6 procent verwacht door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank.

De groeivertraging kwam met name door de wereldwijde zwakte van de economie en de gedaalde grondstofprijzen, maar de groeiende binnenlandse vraag, de verbeterde levering, beter macro-economisch beleid en gunstige geldstromen van buitenaf zorgen ervoor dat de economie op het enorme continent toch met minimaal vier procent per jaar is blijven groeien.

Bron: African Development Bank

De groei is het sterkst in het oosten van Afrika, op de voet gevolgd door West-Afrika en Centraal-Afrika. Het door oorlogen geteisterde noorden en het zuiden van Afrika blijven daarbij achter.

Verbetering van welzijn

Afrikaanse landen hebben in dezelfde periode stabiele vooruitgang geboekt op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is winst geboekt met onderwijs, gezondheid en levensstandaard. Maar de snelheid daarvan verschilt erg per land en per sub-regio en is niet genoeg om de doelstellingen van de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling te bereiken, staat in de African Economic Outlook van 2016.

Dat komt door de aanhoudende grote ongelijkheid, het gebrek aan structurele veranderingen dat de arbeidsmogelijkheden beperkt, de beperkte vooruitgang bij het gelijkstellen van mannen en vrouwen en het gebrek aan ondernemerszin.

Het blijft een enorme uitdaging om welzijnsvooruitgang te blijven boeken met de snel groeiende bevolking. Beleidsmakers moeten een antwoord weten te vinden op het uitsluiten van mensen, de armoede in de steden en de ongelijkheid, stellen de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de OESO en de VN in hun gezamenlijke rapport.

De aandacht moet daarom uitgaan naar veilige woonwijken, kwalitatief hoogwaardige sociale diensten, investeringen van de private sector, verbetering van mensenrechten en betaalbare sociale bescherming.

Dit artikel is een aangepaste versie per januari 2017, van een eerder artikel uit 2010.