Jarenlang poep en etensresten over de schutting gooien, geluidsoverlast veroorzaken en de woning bespieden. Een burenruzie is dermate uit de hand gelopen dat een rechter eraan te pas moest komen. Die kende een schadevergoeding toe van bijna 24.000 euro.

Hondenpoep, menselijke uitwerpselen, rotte vis, eieren, frikandellen, appels. Het is een lange lijst van voorwerpen die in de tuin belanden van een man in Zeeland. Dagelijks is hij zeker een half uur bezig om zijn huis, kas en tuin schoon te maken.

Tussen 2009 en 2013 wordt de man stelselmatig getreiterd door zijn buren, een echtpaar, dat zeker twee keer per week allerlei voorwerpen over de schutting gooit. Zijn kas raakt dusdanig beschadigd dat die gesloopt moet worden. Hij hangt in 2011 uit nood een net op tussen beide woningen om te voorkomen dat er nog meer spullen in zijn tuin belanden.

Het voorval vindt plaats in de Zeeuwse gemeente Reimerswaal. Waar precies is om privacyredenen geheim. Vast staat dat het treiteren extreme vormen aanneemt. De man wendt zich uiteindelijk tot een psycholoog, die vaststelt dat het pesten “consequenties heeft gehad voor het psychisch welzijn en welbevinden” van de man.

Schadevergoeding

Het echtpaar verhuist in mei 2013, maar dat is voor de man geen reden om de zaak te laten rusten. Hij stapt in oktober van dat jaar naar de rechter en eist een schadevergoeding van in totaal 108.065 euro. Zo wil hij de reinigingskosten van zijn huis en de kosten voor de psycholoog op het echtpaar verhalen. Daarnaast eist hij een vergoeding voor verminderd woongenot en smartengeld.

De rechter kent uiteindelijk een schadevergoeding van 23.629 euro toe, blijkt uit de uitspraak van juni 2016 die maandag is gepubliceerd. Het echtpaar moet dat bedrag, inclusief rente, overmaken aan de man, en ook de incasso- en proceskosten van bijna 4.000 euro betalen.

Lees ook op Business Insider