De komende jaren gaat Nederland volledig op de schop en daarvoor zijn mensen nodig die besluiten in beleid weten om te zetten. Om samen met talent na te denken over de toekomst van Nederland en de dilemma’s die daarbij komen kijken, organiseert Yacht op 23 maart een event op een passende locatie: de Floating Farm in Rotterdam.

‘Alles komt de komende jaren samen’, zegt Annemiek Lukas van Yacht. Zij is als senior recruitment consultant verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende projecten waarvoor ambitieuze professionals worden gezocht. En die zijn hard nodig: ‘We beschikken in Nederland over schaarse ruimte waar steeds meer druk op komt te staan.’ 

Grote uitdagingen voor Nederland

Lukas doelt daarmee op de grote uitdagingen waar we als land mee te maken hebben. Niet alleen groeit de bevolking nog steeds in hoog tempo (het liedje ’15 miljoen mensen’ is al jaren achterhaald) waardoor we steeds meer mensen moeten huisvesten op een beperkt grondgebied. Ook klimaatverandering, verscherpte milieuwetgeving, de behoefte aan natuurherstel en hoge eisen aan de mobiliteit van ons water- en wegennet zorgen ervoor dat er zeker tot 2050 heel veel werk aan de winkel is.

Een groot deel van het beleid dat nodig is om al die verschillende belangen zo goed mogelijk te dienen, vindt plaats binnen het fysieke domein, legt Lukas uit. ‘Dat is beleid dat gemaakt wordt door bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen, provincies en andere lagere overheden. Daarvoor zijn een heleboel mensen nodig die de uitdaging durven aangaan.’

Politieke sensitiviteit

Volgens Lukas, die een doelgroep in gedachten heeft van onder meer, ambitieuze planologen, beleidsadviseurs en civiele techneuten, is lef slechts één kerncompetentie die nodig is om te slagen in dit krachtenveld. ‘Om binnen deze werkomgeving stappen te zetten, moet je ook geduldig zijn en over doorzettingsvermogen beschikken. Daarnaast helpt het als je een zekere politieke sensitiviteit hebt. Waar verschillende belangen samenkomen, kun je er nu eenmaal niet vanuit gaan dat alles precies loopt zoals je verwacht. Dat vraagt dus om flexibiliteit en aanpassingsvermogen.’

Op 23 maart organiseert Yacht een speciaal event op een passende locatie, de Floating Farm in Rotterdam. Deze plek is niet zomaar gekozen, zegt Lukas: ‘Een boerderij met koeien op het water, dat had je een aantal jaar geleden ook niet kunnen bedenken. Maar het is wel een goed voorbeeld van een nieuwe manier van denken over het gebruik van land en water.’

Deelnemen aan discussies

Tijdens het event, dat op een College Tour-achtige manier is opgezet, komen verschillende sprekers zoals arbeidsmarktdeskundige Marjolein ten Hoonte. Daarnaast is David Hamers, plaatsvervangend hoofd Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving bij Planbureau voor de Leefomgeving, te gast. En tenslotte Filosoof Ruud Veltenaar. 

Samen zullen hij het zowel fysiek als online aanwezige publiek uitdagen om na te denken over de toekomstige inrichting van Nederland. Na deze ‘Ted Talks’ krijgt iedereen ruimschoots de gelegenheid om te reageren en deel te nemen aan de diverse discussies.

Lukas zegt dat dit wat betreft haar het hoofddoel is van het event: het op gang brengen van de gedachtevorming van de inrichting van Nederland, nu en in de toekomst. ‘We staan voor een gigantische uitdaging. Het is een geweldige kans om concreet deel uit te maken van de mensen die een stempel drukken op hoe Nederland er de komende decennia uit gaat zien. Als je de ambitie hebt om zo’n bijdrage te leveren, dan is dit je kans.’

Beleid maken in de praktijk: een permanente balanceeract

Interim-professional Gerben Groenewegen werkt als beleidsmedewerker mobiliteit bij de gemeente Montferland. Volgens hem gaat duurzame mobiliteit over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu én klimaat. ‘Het evenwicht tussen deze aspecten is vaak een issue’, zegt Gerben.

‘Neem mijn ambitie in ’s-Heerenberg, onderdeel van de gemeente Montferland. De schoonheid van het centrum gaat voor een groot deel verloren door alle auto’s die hier parkeren. Een voorstel om parkeren te verplaatsen naar buiten het centrum is voor het leefmilieu pure winst, maar vanuit het economische aspect vrezen de ondernemers voor vermindering van bereikbaarheid en daardoor omzetderving.’ Binnen dit krachtenveld een werkbare oplossing vinden, ziet hij als zijn grote uitdaging. 

Het Yacht event vindt plaats op 23 maart op de Floating Farm in Rotterdam en jij kunt daar bij zijn. Let op: alle kaarten voor het live bijwonen op de Floating Farm zijn vergeven, dus meld je snel aan voor de online uitzending!