• Eind maart heeft de ECB de Europese banken gevraagd tijdens de coronacrisis geen dividend uit te keren.
  • Volgens de ECB is het slimmer als banken een flinke buffer hebben om verliezen op problematische leningen op te vangen.
  • Nederlandse banken zijn niet blij met de maatregelen en willen dat er per geval wordt bekeken of een uitkering van dividend mogelijk is of niet.

Nederlandse banken zijn niet blij met de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) aan Europese banken om dit jaar geen dividend uit te keren door de coronacrisis.

Het gaat om een sectorbrede maatregel, maar de banken vinden dat er per geval moet worden bekeken of winstuitkeringen te grote risico’s met zich meebrengen of niet.

“We zijn in afwachting van wat de ECB zal besluiten. In algemene zin snappen we natuurlijk dat dit moet worden gedaan in een groot crisisjaar. Vooruitkijkend, moeten we kijken naar wat er wel en niet nodig is”, zei Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.

ECB stuurt aan op extra buffer tijdens coronacrisis

De ECB vroeg banken eind maart om tijdens de coronacrisis geen dividend uit te keren. Volgens de toezichthouder kunnen financiële instellingen dat geld beter achter de hand houden om een extra buffer te hebben, waarmee bijvoorbeeld verliezen op problematische leningen worden opgevangen. Ook de inkoop van eigen aandelen is voorlopig uit den boze.

De Nederlandse BNG Bank, die vooral aan gemeenten en andere publieke of semipublieke organisaties leent, kijkt ook uit naar het moment dat het verbod op het uitkeren van dividend eindigt.

"Ik begrijp dat je in zo'n historische crisis een beroep doet op solidariteit en de oproep doet dat je goed gekapitaliseerd blijft", zegt bestuursvoorzitter Gita Salden. "Maar ik vind het op een gegeven moment wel gezond dat je afscheid neemt van generieke maatregelen. Ik heb gemeenten als aandeelhouders en als die op dit moment iets kunnen gebruiken dan is het wel dividend."

Saldens wens gaat mogelijk binnenkort in vervulling. Tegenover zakenkrant The Financial Times liet ECB-directielid Yves Mersch weten dat banken volgend jaar mogelijk weer winst mogen uitkeren, op voorwaarde dat ze er financieel goed voor staan.

Lees meer over banken in de coronacrisis: