• De onrust in de VS en Europa rond diverse banken die het zwaar hebben, heeft geleid tot druk op centrale banken om de rente niet verder te verhogen.
  • Centrale banken moeten echter oog houden voor de ontwikkeling van de inflatie.
  • Valuta-expert Godard Strengers van Ebury signaleert dat de ECB en de Federal Reserve vasthouden aan renteverhogingen, maar tegelijk proberen te voorkomen dat er een bankencrisis ontstaat.

ANALYSE – Het omvallen van enkele middelgrote banken in de Verenigde Staten, waaronder de Silicon Valley Bank (SVB), en de problemen bij de Zwitserse grootbank Credit Suisse hebben enige onrust veroorzaakt op financiële markten.

De overname van Credit Suisse door branchegenoot UBS van afgelopen weekend zorgde voor maandag voor opluchting op de beurs. Dit is mede het gevolg van ingrepen van centrale banken, die afgelopen weekend besloten om meer liquiditeit te verschaffen voor commerciële banken. Dat is uiteraard wat centrale banken moeten doen. Hun primaire taak is het handhaven van vertrouwen in het financiële stelsel, het borgen van prijsstabiliteit en – zeker nu – het beteugelen van de inflatie.

Inhakend op deze laatste taak: er gingen stemmen op om het beleid van de ECB en de Fed om de rente (fors) te verhogen aan te passen, in het licht van de problemen bij de genoemde banken.

Afgelopen week verhoogde de ECB de beleidsrente echter met 0,5 procentpunt. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Fed deze lijn volgt aanstaande woensdag.

De kern van de oproep van enkele analisten om renteverhogingen te matigen komt voort uit de wens voor rust op de financiële markt. Banken hebben doorgaans geen moeite met hoge rentes, maar wel met rentes die snel stijgen of snel dalen.

Als rentes op langlopende leningen lager zijn dan kortlopende rentes, wordt het immers lastig om langetermijnleningen te bekostigen met kortlopende schulden. Dit belangrijke verdienmodel van grote banken wordt zo een kostenpost.

Centrale banken moeten focus houden op inflatie

Wanneer we enige afstand nemen van de hectiek, moeten we concluderen dat de ECB en de Fed niet anders kunnen dan het continueren van hun rentebeleid. Zij houden vast aan hun langetermijnvisie, waarin het terugbrengen van de inflatie speerpunt is.

Wanneer deze centrale banken nu een andere koers zouden varen, dan geven zij impliciet aan dat er reden is voor zorgen. Met de renteverhoging van afgelopen week laat de ECB zien: we hebben alles onder controle. Dit doet zij weloverwogen, op basis van modellen en berekeningen.

Mocht er onverhoopt ergens een bank in de problemen komen, dan lost de ECB dat op; dit soort consequenties is ingecalculeerd en die neemt men voor lief. Dit is exact wat de Federal Reserve heeft gedaan met de SVB, een relatief kleine bank die zich min of meer tussen de regels door heeft kunnen bewegen.

Al is besmettingsgevaar van problemen bij grotere banken aanzienlijk, de belangrijke banken binnen de Europese Unie kunnen wel tegen een stootje. Al met al geen directe reden voor een beleidsverandering van de ECB.

De ECB en de Fed doen dus wat er van hen verlangd wordt: zorgen voor stabiliteit en continue inspanningen om de inflatie te beteugelen.

Godard Strengers is valutadealer voor Ebury. Na enkele jaren vanuit Londen te hebben gewerkt, is hij nu werkzaam bij Ebury aan de Zuidas in Amsterdam.