Het Verbond van Verzekeraars denkt in een eerste schatting dat particulieren tijdens de jaarwisseling voor zeker 8 miljoen euro schade hebben geleden door vuurwerk.

Dat is minder dan vorig jaar, toen ging het bij een eerste schatting om zeker 10 miljoen euro. Uiteindelijk kwam de totale verzekerde particuliere schade een jaarwisseling geleden op 15,5 miljoen euro uit.

De branche baseert zich voor de schatting op de claims die verzekeraars op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag hebben binnengekregen. Het gaat bijvoorbeeld om schade aan huizen, scooters of auto’s door knalvuurwerk of brand als gevolg van vuurwerk. Medische kosten en schade aan openbare gebouwen worden niet meegenomen in de berekening van de branchevereniging.

‘Vuurwerkvrije zones zorgen voor dalende schade’

De algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars Richard Weurding ziet de dalende trend in de particuliere schades rond oud en nieuw doorzetten. “In veel gemeenten waren vuurwerkvrije zones. Daarnaast heeft het slechte weer tijdens oud en nieuw waarschijnlijk ook een positief effect gehad op de schadeomvang”, denkt hij.

Tijdens de jaarwisseling van 2016/2017 liep het schadebedrag op tot bijna 20 miljoen euro. Toen de coronacrisis uitbrak, namen de schadeclaims op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag af. Van 2022 op 2023 werd juist wel weer een hoog schadebedrag gemeld. Weurding zei toen dat de vuurwerkverboden in diverse gemeenten in de praktijk moeilijk bleken te handhaven. Ook was er harde wind en was er "enorm veel illegaal vuurwerk geïmporteerd", aldus de algemeen directeur van de branchevereniging.

Het definitieve schadebedrag voor de afgelopen jaarwisseling wordt pas later dit jaar vastgesteld.

LEES OOK: Vuurwerk onverminderd populair: Nederlanders kochten voor ruim €105 miljoen vuurwerk