Ga er maar aanstaan: als commerciële akkerbouwer vijfenhalve hectare van je landbouwgrond ombouwen tot bos. Akkerbouwer Joost van Strien van de biologische boerderij Zonnegoed ging de uitdaging aan. Hij bouwde de afgelopen twee jaar aan wat hij een “voedselbos” noemt.

In het voedselbos groeien allerhande fruit- en notenbomen. Van Strien zet dan ook in op een grote diversiteit aan planten, bomen en struiken. Hij ziet er allerhande dieren – zelfs roofvogels. Een voedselbos bouwen, is dan ook één van de handvaten die boeren hebben om hun bedrijfsactiviteiten te verduurzamen.

Van Strien is één van de driehonderd boeren die zich aan heeft gesloten bij de organisatie van groene boeren Caring Farmers. De stichting pleit voor “natuurinclusieve kringlooplandbouw”. Dat betekent zoiets als minder dieren, minder bestrijdingsmiddelen en juist méér klimaatactie vanuit de boerenbranche.

Op boerderij Zonnegoed werken ze dan ook zonder bestrijdingsmiddelen en gebruiken ze natuurlijke mest, die ze maken op basis van klaver en luzerne. In plaats van stikstof uit te stoten, haalt Van Striens boerderij hiermee stikstof uit de lucht, vertelde hij vorige week aan Business Insider.

Dit alles viel ook de jury van vakblad Boerderij op, want Van Strien en zijn compagnon Christiaan Feickens werden dit jaar uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar.

Maar hoe ziet zo'n voedselbos er nu precies uit? Business Insider maakte een wandeling met Van Strien door zijn bos in aanbouw. In de negen foto's tellende slideshow hieronder schetsen we een beeld van de groene oase die akkerbouwer Van Strien creëerde in zijn akkerland.

Wandel door het voedselbos van akkerbouwer Joost van Strien in Flevoland

LEES OOK: Deze koffieboonloze koffie van een Nederlandse startup is van niet-tropische ingrediënten gemaakt – hij smaakt niet als ‘hipsterkoffie’