De Nederlandsche Bank pleit voor een maximale omvang van Europese banken. Volgens de toezichthouder moet zo worden voorkomen dat financiële instellingen in de toekomst nog ‘too big to fail’ zijn.

Deze oproep doet de Nederlandsche Bank (DNB) in het donderdag gepresenteerde jaarverslag over 2014. DNB-president Klaas Knot stelt voor om na te denken of er in de Europese Unie “een bovengrens moet worden gesteld aan de omvang van banken”.

In het jaarverslag richt DNB zich specifiek op de drie grootste financiële instellingen van Nederland, ABN Amro, ING en Rabobank. De toezichthouder blijft kritisch over hun omvang, aangezien zij samen ongeveer verantwoordelijk zijn voor driekwart van de bancaire markt in ons land.

Traditioneel zijn banken in Nederland volgens Knot relatief gezien “erg groot en gecompliceerd”. Dat was in 2011 al zo, maar nu nog steeds. DNB zou dan ook graag zien dat hier iets in gaat veranderen.

Ook met een bankenunie opletten

Volgens Knot moet de recent opgerichte Europese bankenunie op termijn een impuls geven aan de stabiliteit en de efficiëntie van de bankensector in de EU. Sinds vorig jaar vallen de 120 grootste banken niet meer onder nationaal toezicht, maar vallen ze direct onder de Europese Centrale Bank (ECB). Met als gevolg gelijke regels en betere afspraken over het ingrijpen bij banken met problemen.

Hoewel er met resolutiewetgeving – draaiboeken voor het afwikkelen van faillissementen bij grote banken – nog een vangnet is als het na verloop van tijd toch misgaat, moet er volgens Knot niet vanuit worden gegaan een grotere toezichthouder ook automatisch grotere banken kan gaan redden.

Nu het weer beter gaat met de Europese economie kan er volgens Knot een golf van fusies en overnames ontstaan: “En dat kan heel snel gaan.” Volgens hem kan de bankenunie hierdoor “leiden tot zeer grote banken die alsnog te complex zijn om af te wikkelen”

Lees ook op Business Insider

Als voorbeeld voor een mogelijke oplossing geeft DNB de Verenigde Staten. Daar bestaat sinds dit jaar een limiet voor de omvang van banken, waar banken voortaan maximaal nog maar 10 procent van alle uitstaande leningen in de sector mogen bezitten. “Ik kan niet op voorhand zeggen of we in Europa precies hetzelfde moeten doen, maar we moeten er wel over gaan nadenken.”

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl